Kokoelma

Londicer-painatteet

Dublin Core

Tekijä

Vaasan kaupunginkirjasto

Nimeke

Londicer-painatteet

Kuvaus

Suomen toiseksi vanhimman kirjapainon painatteita.

Georg Wilhelm Londicer (25.11.1745 Tukholma – 7.1.1804 Vaasa) perusti v. 1776 Vaasan kirjapainon, joka oli valtakunnan järjestyksessä toinen Turussa sijainneen Frenckellin kirjapainon lisäksi. Kirjapaino toimi kaupungissa kahteen otteeseen vuosina 1776 – 1793 sekä 1795 – n.1830. Huomattavaa osaa kirjapainon perustamisessa Vaasaan näytteli edellisenä vuonna perustettu Vaasan Hovioikeus, joka sekin oli järjestyksessä maan toinen, ja jolla oli suuri tarve saada päätöksensä ja kiertokirjeensä painettuun muotoon.

Londicerillä painettiin hovioikeuden painatteiden lisäksi lähinnä uskonnollista kirjallisuutta. Kirjapainon merkitys ei ehkä maanlaajuisesti ollut kovin suuri mutta paikallisesti sillä oli sitäkin suurempi merkitys.
Londicer –painatteita on kaupunginkirjastossa säilynyt 44 nidettä, osa huonokuntoisia

- Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Vaasan läänin maaherra Bror Cederström ahdotti vuonna 1776, että Vaasaan perustettaisiin lääninhallituksen ja ennen kaikkea uuden hovioikeuden tarpeita varten kirjapaino. Maan ainoa kirjapaino sijaitsi Turussa, mutta vaasalaiset olivat tähän asti hankkineet kirjalliset julkaisunsa tavanomaisilla kauppamatkoillaan Tukholmasta. Lupa kirjapainon käynnistämiseen myönnettiin yrittäjäksi lupautuneelle tukholmalaiselle kirjanpainaja Georg Wilhelm Londicerille, ja toiminta pääsi alkamaan jo samana vuonna. Lääninhallituksen kuulutuksista ja hovioideuden universaaleista koostuneet painotyöt olivat kuitenkin määrällisesti vähäisiä eikä kirjapaino saanut Turun akatemian yksinoikeuden takia lupaa taloudellisesti kannattavampien töiden kuten suomenkielisten virsikirjojen, katekismusten ja aapisten painamiseen.

Londicer pyrki julkaisemaan virallisten asiakirjojen ohella sallittua hengellistä kirjallisuutta ja pienpainatteita sekä kaunokirjallisuutta ja maatalouteen liittyvää tietokirjallisuutta. Näin kirjapaino pystyi toimimaan 1780-luvulla tyydyttävästi, mutta tämän jälkeen tilanne paheni.

Yritysten kannattamattomuuden takia Londicer luopui vuonna 1793 kirjapainostaan ja siirtyi Ruotsiin, mutta edellytykset tuottavalle toiminnalle eivät olleet sielläkään hyvät. Jo kahta vuotta myöhemmin Londicer palasi Vaasaan jatkamaan kirjapainoyritystään. Uudelleen käynnistetty toiminta ei vilkastunut aiemmasta, vaan julkaisutuotanto keskittyi yhä enemmän lääninhallistuken ja hovioikeuden tarjoamiin työtehtäviin. Londicerin kuoltua vuonna 1804 toimintaa jatkoin hänen leskensä Anna Christina Londicer.

Londicerin kirjapaino siirtyi vuonna 1809 Carl Anton Londicerin hallintaan, mutta toiminta pysyi edelleen pienimuotoisena. Kirjapaino keskittyi virallisten asiakirjojen ja pohjalaisille tarkoitettujen uskonnollisten pienpainatteiden julkaisemiseen. Varovaisuuteen oli ehkä syytäkin, sillä kirjapaino joutui vuonna 1819 vaikeuksiin julkaisemalla uskonnollisen kirjasen ilman tuomiokapitulin lupaa. Toiminnan vähäisyys johti kuitenkin yhä voimakkaampaan arvostluun painatusmahdollisuuksian vajavaisuudesta ja tuotteiden heikosta laadusta, jonka seurauksena kaupunkiin päätettiin perustaa uusi kirjapaino. Suunnitelmat kuitenkin kariutuivat jakilpaileva kirjapaino aloitti toimintansa vasta vuonna 1838. Kirjapainon omisti laivanvarustaja Carl Gustaf Wolff.

Kari Leinamo : Valmistettu Vaasassa, 2006

Osakokoelmat

Kokoelman aineistotSelaa kokoelman Londicer-painatteet aineistoja
Sionin juhla-wirret

Sionin juhla-wirret Ilmestynyt ilman tietoa tekijästä. Tekijä aikaisempien laitosten perusteella Achrenius, Abraham 1706-1769 Julkaistu:Wasasa : prändätty Georg Wilh. Londicerildä, 1782. Ulkoasu:72 s.
Sömnlösa nätter

Sömnlösa nätter, : wid warande krankhet, då i betraktande är kommit, de gudfruktigas lidande på jorden, och glädje i himmelen, samt de ogudaktigas wälgång i lifwet, och undergång i döden. Framgifne af Gabriel Floren. Julkaistu:Wasa : tryckt af Georg…
Yxi hengellinen wirsi

Yxi hengellinen wirsi, : tämän suruttoman mailman pahudesta ja synneistä, joka, ennen tätä on prändätty wuonna 1706. Ja nyt halullisille sieluille hyödyxexi, [sic] rackaudesta wastudesta ylöspandu ja ojettu wounna [sic] 1766. Weisatan kuin Christus…
Jumalan Lasten Jokapäiwäinen edeskäyminen Armo-Istuimen tygö

Jumalan Lasten Jokapäiwäinen edeskäyminen Armo-Istuimen tygö, eli walitut Aamu- ja ehto-Rukouxet, jokapäiwäxi wijkosa
Pyhän Ramatun doctorin

Pyhän Ramatun doctorin : prowastin ja kirkkoherran Kokkolasta, Andreas Chydeniuxen puhet, Kronobyn mestaus paikalla pidetty, koska kuningaallisen Wasan howi-oikeuden duomion jälkeen, sotamiesten Matthias Hjeltin, Abraham Frodin ja Petter Lindströmin…
En lärares christeliga anmärkningar

En lärares christeliga anmärkningar, : öfwer en tros bekännelse, den han infordrat och hwilken honom blifwit lemnad af en hans åhörare. Tekijä: Mathelius, Georgius Nicolai, 1732-1816 Julkaisstu: Wasa : tryckte af Georg Wilhelm Londicer, 1790.…
Kaxi hengellistä wirttä

Kaxi hengellistä wirttä, : ensimmäinen, yhden armon kautta heräwäisen ja wiheljäisydens ylitse walittawaisen rippi-lapsen wirsi, parannuxen aikomises ja harjoituxes, ja uskollises turwamises Jesuxen tygö, hänen suloisen ikens päällens ottamiseen:…
Den Londicerska perioden

Den Londicerska perioden ur Tryckerier i Vasa 1776-1918 Examensarbete för Bibliotekslinjen vid Svenska Social- och kommunalhögskolan av Birgit Collander 30.10.1974 Den Londicerska perioden 1776-1838 • Staden och dess uppland • Georg Wilhelm Londicer…
Petari Brennerin wijmmeinen puhe

Petari Brennerin wijmmeinen puhe, kuin hän Stockholmin kaupungin eteläisen portin kautta uloswietin wäkiwallaiselle kuolemalle, s. 4. p. heinäkuusa 1720. Ruotsista suomexi käätty. Tekijä: Brenner, Petrus Johannis, 1677-1720 Julkaistu:Wasasa :…
Peter Brenners sista tal

Peter Brenners sista tal, : då han genom Stockholms stads södre port fördes ut til en wåldsam död, den 4 julii 1720. Tekijä: Brenner, Petrus Johannis, 1677-1720 Julkaistu:Wasa : omtryckt af Georg Wilhelm Londicer, 1786. Ulkoasu:[1-2] 3-24 s.