Aineistot (yhteensä 36)

  • Aihe on tarkasti "1700-luku"
http://digi.kirjastot.fi/repository/8082fe9f816099f4b90d278250f84b68.pdf

Den Londicerska perioden ur Tryckerier i Vasa 1776-1918 Examensarbete för Bibliotekslinjen vid Svenska Social- och kommunalhögskolan av Birgit Collander 30.10.1974 Den Londicerska perioden 1776-1838 • Staden och dess uppland • Georg Wilhelm Londicer…
Der für Schweden.pdf

1722
Juhlaruno Uudenkaupungin rauhan muistoksi otsikoituna tähän tapaan: "Ruotsille yhtä välttämätön kuin hyödyllinen ja sen johdosta myös kuuluisa Uudenkaupungin rauha tehtynä ja päätettynä kun kirjoitettiin Fredrik ruotsalaisten kuningas".
http://digi.kirjastot.fi/repository/e266a68bebe5e0e44dfc313e5893947a.pdf

En lärares christeliga anmärkningar, : öfwer en tros bekännelse, den han infordrat och hwilken honom blifwit lemnad af en hans åhörare. Tekijä: Mathelius, Georgius Nicolai, 1732-1816 Julkaisstu: Wasa : tryckte af Georg Wilhelm Londicer, 1790.…
Hämäläiskaupasta Uudessakaupungissa.pdf

1931
Lisiä Uudenkaupungin historiaan 9
 

1774
Historiallinen ja taloustieteellinen kuvaus Someron pitäjästä
4449intrades-tal_om_djur-rikets_bestand.pdf

1793
Apteekkari Johan Julin (1752-1820) oli monipuolinen ja lahjakas luonnontutkija. Oulussa asuessaan (1783-1814) hän keräsi laajan eläin- ja kasvikokoelman, jota voidaan pitää Oulun yliopiston luonnontieteellisen kokoelman edeltäjänä. Julin teki myös…

Avainsanat: ,

Isonvihan ajoilta Uudessakaupungissa.pdf

1931
Lisiä Uudenkaupungin historiaan 8
http://digi.kirjastot.fi/repository/c517263f384bcc07ce7427565d1cab6c.pdf

Jumalan Lasten Jokapäiwäinen edeskäyminen Armo-Istuimen tygö, eli walitut Aamu- ja ehto-Rukouxet, jokapäiwäxi wijkosa
http://digi.kirjastot.fi/repository/9109f0bd202362accc438f5aec0b3bfb.pdf

Kaxi hengellistä wirttä, : ensimmäinen, yhden armon kautta heräwäisen ja wiheljäisydens ylitse walittawaisen rippi-lapsen wirsi, parannuxen aikomises ja harjoituxes, ja uskollises turwamises Jesuxen tygö, hänen suloisen ikens päällens ottamiseen:…
http://digi.kirjastot.fi/repository/c9470101c25b78b3fd0b55f93658a13c.pdf

Artikkeli Vaasan kirjastohistoriasta
Kullantekijöitä Uudessakaupungissa.pdf

1929
Lisiä Uudenkaupungin historiaan 6
Kuvaus 1700-luvun Huittisista_2005.pdf

Artikkeli Huittisten Kotiseutuyhdistyksen toimittamassa Huittisten Joulu-lehdessä vuodelta 2005
Kuvaus Uudestakaupungista vuodelta 1753.pdf

1927
Suomentanut Helmer Winter, Antero Cederbergin julkaiseman ruotsinkielisen alkuteoksen mukaan, joka sisältyy teokseen Historiallisia kokoelmia I. 1886.
Eripainos Uudenkaupungin Sanomista
Lisiä Uudenkaupungin historiaan 2.
geh_11.pdf

1770
Kälviän kirkkoherrana ja rovastina toimineen Erik Holmin (1784-1856) kirjoittamia muistiinpanoja, jotka tehty Mikaël Forslinin väitöskirjaan.
http://digi.kirjastot.fi/repository/59666f1b32ee093be017df8ad2883886.pdf

Petari Brennerin wijmmeinen puhe, kuin hän Stockholmin kaupungin eteläisen portin kautta uloswietin wäkiwallaiselle kuolemalle, s. 4. p. heinäkuusa 1720. Ruotsista suomexi käätty. Tekijä: Brenner, Petrus Johannis, 1677-1720 Julkaistu:Wasasa :…
http://digi.kirjastot.fi/repository/dfb5cdaadbaebbc9c0ff1ac0db405f74.pdf

Peter Brenners sista tal, : då han genom Stockholms stads södre port fördes ut til en wåldsam död, den 4 julii 1720. Tekijä: Brenner, Petrus Johannis, 1677-1720 Julkaistu:Wasa : omtryckt af Georg Wilhelm Londicer, 1786. Ulkoasu:[1-2] 3-24 s.
http://digi.kirjastot.fi/repository/5875db13845f9bdfcf1b2264436b542c.pdf

Pyhän Ramatun doctorin : prowastin ja kirkkoherran Kokkolasta, Andreas Chydeniuxen puhet, Kronobyn mestaus paikalla pidetty, koska kuningaallisen Wasan howi-oikeuden duomion jälkeen, sotamiesten Matthias Hjeltin, Abraham Frodin ja Petter Lindströmin…
http://pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/kirjasto/maakuntakirjasto/satakunta-sarja/5vVacpUMb/Satakuntasarja10.pdf

1936
Sisältää: Kaksi satakuntalaista suurmiestä / Edwin Linkomies, Vähän Lallista ja Lalloilasta / Jalmari Jaakkola, Satakunnan vanhin tunnettu paikannimi / J. O. Tuulio, Isonvihan vaurioitten korjaaminen Satakunnassa 1720-luvulla / K. O. Alho, Porin…
http://pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/kirjasto/maakuntakirjasto/satakunta-sarja/5vVaZEox7/Satakuntasarja13.pdf

1946
Sisältää: Ylä-Satakunnan kallioperusta ja Ylöjärven kuparimalmi / Pentti Eskola, Mikael Agricola ja Satakunta / Jalmari Jaakkola, Kyrönkankaan vanha talvitie / Viljo Alanen, Wanochius – af Wanoch-suvun tyrvääläisestä alkuperästä ja sukunimen synnystä…
http://pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/kirjasto/maakuntakirjasto/satakunta-sarja/5vVaQ4hUH/Satakuntasarja18.pdf

1967
Sisältää: Muistopuhe kansleri Edwin Linkomiehestä / Aarno Niini, Metsästyksestä Satakunnassa 1500- ja 1600-luvuilla / Mauno Jokipii, Häme ja Satakunta / Unto Salo, Satakunnassa keväällä 1899 / Päiviö Tommila, Etelä-Satakunnan luonnonmaantieteelliset…
http://digi.kirjastot.fi/repository/d1d5e3e328d7da8e989d0493c4d1c787.pdf

Sionin juhla-wirret Ilmestynyt ilman tietoa tekijästä. Tekijä aikaisempien laitosten perusteella Achrenius, Abraham 1706-1769 Julkaistu:Wasasa : prändätty Georg Wilh. Londicerildä, 1782. Ulkoasu:72 s.
Somerolaisia pitäjänkuvauksia 1700-luvulta.pdf

1986
S. 3-27: Gustav Adolph Bökmanin Someron pitäjän kuvaus / Timo Alanen. S. 28-57: Eric Boreniuksen Someron ja Somerniemen kuvaukset vuodelta 1753 / Jussi Härme

Eripainos Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikirjasta 55
http://digi.kirjastot.fi/repository/b407a1279d7b0594223c503cf04cc3cb.pdf

Sömnlösa nätter, : wid warande krankhet, då i betraktande är kommit, de gudfruktigas lidande på jorden, och glädje i himmelen, samt de ogudaktigas wälgång i lifwet, och undergång i döden. Framgifne af Gabriel Floren. Julkaistu:Wasa : tryckt af Georg…
2717tiartilvarckningen_i_osterbotn.pdf

1747
Kruunupyyn kirkkoherran Eric Juveliuksen (1718-1791) väitöskirja De arte picem destillandi in Ostrobotnia (1747) ilmestyi myös ruotsiksi nimellä Tiärtilwäckningen i Österbotn (suom. Tervanvalmistus Pohjanmaalla). Juvelius korostaa metsän ja siitä…
0719johdanto_1.pdf

1802
Italialainen tutkimusmatkailija Giuseppe Acerbi (1773–1846) matkasi vuosina 1798-1799 Suomen ja Lapin halki Nordkappiin, Euroopan pohjoisimpaan kärkeen. Kolme vuotta myöhemmin hän julkaisi retkestään laajan englanninkielisen teoksen, jossa hän…
2524lappi_6.pdf

1802
Travels-teoksen toisessa osassa matkataan Muonionjokea ja Palojokea pitkin Jäämeren rannikolle ja sieltä edelleen purjehtien Nordkappiin. Lappia koskevan matkakuvauksen jälkeen seuraa laaja osasto ”Yleisiä ja sekalaisia tietoja Lapista” (General and…
1129Verser_til_de.pdf

1792
22.6.1792 päivätty Verser til de, vid Åbo academie on Frans Mikael Franzénin laatima, 26 oppineelle herralle omistettu maisteripromootioruno. Vasta 20-vuotias Franzén (1772-1847) oli runon kirjoittamisen aikaan juuri nimitetty kaunopuheisuuden…
geh_03.pdf

Kälviän kirkkoherrana ja rovastina toimineen Erik Holmin (1784-1856) kirjoittamia kirjallisuuteen liittyviä tekstejä
http://digi.kirjastot.fi/repository/051d08769297216cf82b15f4eb00e7b6.pdf

Yxi hengellinen wirsi, : tämän suruttoman mailman pahudesta ja synneistä, joka, ennen tätä on prändätty wuonna 1706. Ja nyt halullisille sieluille hyödyxexi, [sic] rackaudesta wastudesta ylöspandu ja ojettu wounna [sic] 1766. Weisatan kuin Christus…
 
Koneluettavat metatiedot: