Aineistot (yhteensä 15)

  • Aihe on tarkasti "1700-talet"
http://digi.kirjastot.fi/repository/8082fe9f816099f4b90d278250f84b68.pdf

Den Londicerska perioden ur Tryckerier i Vasa 1776-1918 Examensarbete för Bibliotekslinjen vid Svenska Social- och kommunalhögskolan av Birgit Collander 30.10.1974 Den Londicerska perioden 1776-1838 • Staden och dess uppland • Georg Wilhelm Londicer…
http://digi.kirjastot.fi/repository/e266a68bebe5e0e44dfc313e5893947a.pdf

En lärares christeliga anmärkningar, : öfwer en tros bekännelse, den han infordrat och hwilken honom blifwit lemnad af en hans åhörare. Tekijä: Mathelius, Georgius Nicolai, 1732-1816 Julkaisstu: Wasa : tryckte af Georg Wilhelm Londicer, 1790.…
http://digi.kirjastot.fi/repository/c517263f384bcc07ce7427565d1cab6c.pdf

Jumalan Lasten Jokapäiwäinen edeskäyminen Armo-Istuimen tygö, eli walitut Aamu- ja ehto-Rukouxet, jokapäiwäxi wijkosa
http://digi.kirjastot.fi/repository/9109f0bd202362accc438f5aec0b3bfb.pdf

Kaxi hengellistä wirttä, : ensimmäinen, yhden armon kautta heräwäisen ja wiheljäisydens ylitse walittawaisen rippi-lapsen wirsi, parannuxen aikomises ja harjoituxes, ja uskollises turwamises Jesuxen tygö, hänen suloisen ikens päällens ottamiseen:…
http://digi.kirjastot.fi/repository/c9470101c25b78b3fd0b55f93658a13c.pdf

Artikkeli Vaasan kirjastohistoriasta
geh_11.pdf

1770
Kälviän kirkkoherrana ja rovastina toimineen Erik Holmin (1784-1856) kirjoittamia muistiinpanoja, jotka tehty Mikaël Forslinin väitöskirjaan.
http://digi.kirjastot.fi/repository/59666f1b32ee093be017df8ad2883886.pdf

Petari Brennerin wijmmeinen puhe, kuin hän Stockholmin kaupungin eteläisen portin kautta uloswietin wäkiwallaiselle kuolemalle, s. 4. p. heinäkuusa 1720. Ruotsista suomexi käätty. Tekijä: Brenner, Petrus Johannis, 1677-1720 Julkaistu:Wasasa :…
http://digi.kirjastot.fi/repository/dfb5cdaadbaebbc9c0ff1ac0db405f74.pdf

Peter Brenners sista tal, : då han genom Stockholms stads södre port fördes ut til en wåldsam död, den 4 julii 1720. Tekijä: Brenner, Petrus Johannis, 1677-1720 Julkaistu:Wasa : omtryckt af Georg Wilhelm Londicer, 1786. Ulkoasu:[1-2] 3-24 s.
http://digi.kirjastot.fi/repository/5875db13845f9bdfcf1b2264436b542c.pdf

Pyhän Ramatun doctorin : prowastin ja kirkkoherran Kokkolasta, Andreas Chydeniuxen puhet, Kronobyn mestaus paikalla pidetty, koska kuningaallisen Wasan howi-oikeuden duomion jälkeen, sotamiesten Matthias Hjeltin, Abraham Frodin ja Petter Lindströmin…
http://digi.kirjastot.fi/repository/d1d5e3e328d7da8e989d0493c4d1c787.pdf

Sionin juhla-wirret Ilmestynyt ilman tietoa tekijästä. Tekijä aikaisempien laitosten perusteella Achrenius, Abraham 1706-1769 Julkaistu:Wasasa : prändätty Georg Wilh. Londicerildä, 1782. Ulkoasu:72 s.
http://digi.kirjastot.fi/repository/b407a1279d7b0594223c503cf04cc3cb.pdf

Sömnlösa nätter, : wid warande krankhet, då i betraktande är kommit, de gudfruktigas lidande på jorden, och glädje i himmelen, samt de ogudaktigas wälgång i lifwet, och undergång i döden. Framgifne af Gabriel Floren. Julkaistu:Wasa : tryckt af Georg…
geh_03.pdf

Kälviän kirkkoherrana ja rovastina toimineen Erik Holmin (1784-1856) kirjoittamia kirjallisuuteen liittyviä tekstejä
http://digi.kirjastot.fi/repository/051d08769297216cf82b15f4eb00e7b6.pdf

Yxi hengellinen wirsi, : tämän suruttoman mailman pahudesta ja synneistä, joka, ennen tätä on prändätty wuonna 1706. Ja nyt halullisille sieluille hyödyxexi, [sic] rackaudesta wastudesta ylöspandu ja ojettu wounna [sic] 1766. Weisatan kuin Christus…
 
Koneluettavat metatiedot: