Aineistot (yhteensä 1)

  • Tekijä on tarkasti "Hertz, Niklas"
http://digi.kirjastot.fi/repository/8fa5127d3bf0aa6647cd29a0cfec9dac.pdf

18.6.1883
Kirje, jossa Viktor Lönnbohm hyväksytään maanmittari A. Lönnbohmin oppilaaksi.

Uppå derom gjord ansökning och med stöd af § 15 i Kejserliga förordningen om landtmäteri styrelsen i landet med mera af den 15. Maj 1848 varder Lyceisten Viktor Gabriel…
 
Koneluettavat metatiedot: