Aineistot (yhteensä 1)

  • Julkaisija on tarkasti "Lahden talonomistajain yhdistys"
Talonomistajain yhd.pdf

Keisarillisen Suomen Senaatin vahvistamat Lahden talonomistajien yhdistyksen säännöt 19.6.1907
 
Koneluettavat metatiedot: