Aineistot (yhteensä 3)

  • Aihe on tarkasti "nimikkoseurat"

1957
Aili Haanpää ja Niilo Partanen Korpelaisessa Pentti Haanpään seuran kokouksessa vuonna 1957. Niilo Partanen (1928–1973) oli kansakoulunopettaja ja kirjailija.

1957
Elsa ja Aili Haanpää sekä Johannes ja Niilo Partanen Pentti Haanpään seuran kokouksessa vuonna 1957.

1957
Pentti Haanpään seuran kokous Korpelaisessa vuonna 1957. Aili Haanpää pitämässä puhetta.
 
Koneluettavat metatiedot: