Aineistot (yhteensä 12)

  • Aihe on tarkasti "statistik"
http://digi.kirjastot.fi/repository/f1a743424a012d6f8cfbbed7c0d22910.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1865. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Wasa, 1865. F. W. Unggrens Boktryckeri Sammandrag öfver…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/f1a743424a012d6f8cfbbed7c0d22910.pdf

1865
Finlands Skepps-kalender för år 1865.
Utgifven av Carl Gust. Wolff.
jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter.
Wasa, 1865.
F. W. Unggrens Boktryckeri

Sammandrag öfver…
http://digi.kirjastot.fi/repository/9163509089336148c59658546d6c6473.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1867. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Nikolaistad, 1867. F. W. Unggrens Boktryckeri. Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/9163509089336148c59658546d6c6473.pdf

1867
Finlands Skepps-kalender för år 1867.
Utgifven av Carl Gust. Wolff.
jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter.
Nikolaistad, 1867.
F. W. Unggrens Boktryckeri.
Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/repository/acaa66c6d3143b4501dadbe4ca42303e.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1868. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Nikolaistad, 1867. F. W. Unggrens Boktryckeri. Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/acaa66c6d3143b4501dadbe4ca42303e.pdf

1868
Finlands Skepps-kalender för år 1868.
Utgifven av Carl Gust. Wolff.
jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter.
Nikolaistad, 1868.
F. W. Unggrens Boktryckeri.
Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/repository/3f4c16e7093754f4eb4da507ea534242.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1870. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Nikolaistad, 1867. F. W. Unggrens Boktryckeri. Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/3f4c16e7093754f4eb4da507ea534242.pdf

1870
Finlands Skepps-kalender för år 1870.
Utgifven av Carl Gust. Wolff.
jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter.
Nikolaistad, 1870.
F. W. Unggrens Boktryckeri.
Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/repository/304447cc517a9fb84f4c945510250fee.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1871. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Nikolaistad, 1867. F. W. Unggrens Boktryckeri. Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/304447cc517a9fb84f4c945510250fee.pdf

1871
Finlands Skepps-kalender för år 1871.
Utgifven av Carl Gust. Wolff.
jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter.
Nikolaistad, 1871.
F. W. Unggrens Boktryckeri.
Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/repository/c8eb741542a459473e3a93652f8d2404.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1873. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Nikolaistad, 1867. F. W. Unggrens Boktryckeri. Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/c8eb741542a459473e3a93652f8d2404.pdf

1873
Finlands Skepps-kalender för år 1873.
Utgifven av Carl Gust. Wolff.
jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter.
Nikolaistad, 1873.
F. W. Unggrens Boktryckeri.
Utgifvarens…
 
Koneluettavat metatiedot: