Aineistot (yhteensä 10)

  • Avainsanat: paikannimet
Huikkonmäki  ja Ihamäen kaupunki.pdf

1984
Someron Joulun vuoden 1984 numerossa ilmestynyt artikkeli Someron Ihamäen paikannimistä.
Kivisojan ja Korvenkulman paikannimet.pdf

1981
Someron Joulun vuoden 1981 numerossa ilmestynyt artikkeli Someron Kivisojan ja Korvenkulman paikannimistä.
Pajulan koulupiirin paikannimet.pdf

1982
Someron Joulun vuoden 1982 numerossa ilmestynyt artikkeli Pajulan koulupiirin luoteisen, Kultelan kylään kuuluvan osan paikannimistä. Kyseessä ovat lähinnä Vanhan Torrontien lähiseudut Somerolla.
Pajulan Vahlion kulman paikannimet.PDF

1980
Artikkeli sisältyy julkaisuun Someron joulu/1980 s. 14-19
 
Koneluettavat metatiedot: