Aineistot (yhteensä 1)

  • Avainsanat: Den Londicerska perioden
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/8082fe9f816099f4b90d278250f84b68.pdf

1974
Den Londicerska perioden

ur Tryckerier i Vasa 1776-1918
Examensarbete för Bibliotekslinjen vid Svenska Social- och kommunalhögskolan av Birgit Collander 30.10.1974

Den Londicerska perioden 1776-1838
• Staden och dess uppland
• Georg Wilhelm…
 
Koneluettavat metatiedot: