Aineistot (yhteensä 1)

  • Avainsanat: Norra Vallgrunds sjöbodar

9049 Import Harry Schauman's Bokhandel, Wasa
Ser. C. No. 16
Brefkort.
(Carte Postale.)
För skriftliga meddelanden
För adressen

Norra Vallgrundin ranta-aittoja Raippaluodossa
Sjöbodar vid Norra Vallgrund i Replot
 
Koneluettavat metatiedot: