Aineistot (yhteensä 15)

  • Avainsanat: Pyhän Henrikin kirkko

2008 (yksi kuva), 2016
Hirvijokilaakso on kulttuuriperintömaisemaa Nousiaisissa. Aluetta on hoidettu paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen johdolla yhteistalkoin sekä lampaita laiduntamalla.

2009, 2016 (kolme kuvaa)
Muistolehto sisältyy seurakunnan hautausmaan laajennusosaan, joka valmistui vuoden 2010 lopussa, käyttöönottojuhla oli 29.5.2011. Laajennusosassa on 432 arkkuhautaa, 630 uurnahautaa sekä muistolehto ja sirottelualue sekä hiljentymisalue.…

1978
Pyhän Henrikin kirkolta johtaa rappuset ja silta yli Hirvijoen, kohden Vanhaa pappilaa.

2016
Nousiaisten kirkon kellotapuli on rakennettu v. 1759 - 1760. Punamultainen tapuli maalattiin valkoiseksi vuonna 1892.
(Nousiaisten srk)

2009, 2012, 2016
Nousiaisten kirkon hautausmaan punagraniittinen sankaripatsas on vehmaalaisen Jussi Vikaisen veistämä vuodelta 1951.

1992, 1995 (kaksi kuvaa)
Kirkon ja koko Suomen keskiaikainen ylpeys on Pyhän Henrikin haudan kalkkikivestä ja messinkilevyistä tehty sarkofagi, monumentaalinen tumbarakennelma. Se on ainutlaatuinen Suomessa eikä samanlaisia ole muissakaan Pohjoismaissa. Sarkofagi asetettiin…
 
Koneluettavat metatiedot: