Aineistot (yhteensä 1)

  • Avainsanat: Replot kyrka
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/9574dd4095fc54da8dae3fde38134004.jpg

9052 Import Harry Schauman's Bokhandel, Wasa
Ser. C. No. 11
Brefkort
(Carte Postale.)
För skriftliga meddelanden
För andresser

Raippaluodon kirkko, Mustasaari
Replot kyrka, Korsholm
 
Koneluettavat metatiedot: