Aineistot (yhteensä 1)

  • Avainsanat: Uddskärs lotsplats

9055 Import Harry Schauman's Bokhandel, Wasa
Ser. C. No. 14
Brefkort.
(Carte Postale.)
För skriftliga meddelanden
För adressen

Uddskärs lotsplats, Korsholm
Uddskärin luotsiasema, Mustasaari
 
Koneluettavat metatiedot: