Aineistot (yhteensä 2)

  • Avainsanat: kauppala

1928
Sisällysluettelo kirjan takasivulta: Johdanto - I Forssa itsenäistyy - II Kunnallisedustus - III Kunnallishallinto - IV Yleisiä ja yhhteiskunnallisia elimiä - V Asemakaava, rakennusjärjestys ja geodeettinen mittaus - VI Tiet, kadut ja viemärit - VII…

Keisarillisen Suomen Senaatin 11.3.1901 vahvistama ohjesääntö Nurmeksen kauppalalle.
 
Koneluettavat metatiedot: