Aineistot (yhteensä 2)

  • Avainsanat: musiikkikulttuuri
HONKAJOKI SOITTI JA LAULOI.pdf

2013
Mm. muistitietoon ja haastetteluihin perustuva kuvaus Honkajoen musiikkikulttuurin kehittymisestä. Käsikirjoitus.
 
Koneluettavat metatiedot: