Aineistot (yhteensä 11)

  • Avainsanat: paikannimet

1984
Someron Joulun vuoden 1984 numerossa ilmestynyt artikkeli Someron Ihamäen paikannimistä.

1981
Someron Joulun vuoden 1981 numerossa ilmestynyt artikkeli Someron Kivisojan ja Korvenkulman paikannimistä.

1982
Someron Joulun vuoden 1982 numerossa ilmestynyt artikkeli Pajulan koulupiirin luoteisen, Kultelan kylään kuuluvan osan paikannimistä. Kyseessä ovat lähinnä Vanhan Torrontien lähiseudut Somerolla.

1980
Artikkeli sisältyy julkaisuun Someron joulu/1980 s. 14-19

1900
Vanhojen kertomusten pohjalta koottu artikkeli Kajaanista muun muassa kaupungin nimen synnystä, asukasluvusta 1700-luvulla sekä Kajaaninlinnasta. Tekstissä kerrotaan myös, mistä Paltamon ja Sotkamon kunnat ovat mahdollisesti saaneet…
 
Koneluettavat metatiedot: