Aineisto

Esikaupunkien synty ja niiden yhdistäminen kaupunkikuntiin

Dublin Core

Nimeke

Esikaupunkien synty ja niiden yhdistäminen kaupunkikuntiin

Kuvaus

Lahden pormestari Otto Lyytikäisen alustus Suomen kaupunkien talonomistajien yhdistysten vuosikokouksessa Lahdessa 13.5.1911

Julkaisija

Julkistamisajankohta

1911

Kieli

Formaatti

Teksti/PDF

Tiivistelmä

Ote julkaisusta: ”Hakiessamme syytä siihen, miksi kaupungin läheisyydessä olevia alueita yleensä on tarpeellista kaupunkikuntiin yhdistää, on meidän huomattava, että kaupunki ensinnäkin tarvitsee kasvaakseen laajennettua aluetta, mikä taas useammassa tapauksessa johtuu siitä, että kaupunkeja perustettaessa ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota niiden laajenemis-mahdollisuuksiin. Myönnettävä tosin on, että likaviemäreillä, vesijohdoilla y. m. mukavuuksilla varustetulle kaupunkialueelle voidaan käyttämällä äärimmäisen tarkkaan tonttien pinta-alat majoittaa kaksikin kertaa niin paljon asukkaita kuin mitä siellä tavallisissa oloissa on, samoin kuin että tällaisesta menettelystä on välittömänä seurauksena tontinarvojen runsas kohoaminen. Yhteenliittämisessä on huomiota kiinnitettävä niihin uhrauksiin ja etuihin, joita siitä puolin ja toisin on odotettavissa, ja myönnettäköön jo aivan aluksi, että melkein poikkeuksetta kaupunkikunnan uhraukset ovat aina suuremmat kuin sille yhteenliittämisestä aiheutuvat edut, vaikkakin se hyöty, minkä yhteenliittäminen esikaupunkilaisille tuottaa, voi useinkin vasta monien vuosien kuluessa tulla heidän kokonaisuudessaan nautittavaksi, sillä huomattava on, että asutuksen ja olojen järjestäminen esikaupunki-yhteiskunnassa voi vaatia pitemmän aikaa muodostuakseen sopusuhtaiseksi vakiintuneiden kaupunkilaisolojen ja järjestyssääntöjen kanssa.”

Kokoelma

Viittaus

Lyytikäinen, Otto, “Esikaupunkien synty ja niiden yhdistäminen kaupunkikuntiin,” DIGI - Yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa, viitattu 23. maaliskuuta 2023, https://digi.kirjastot.fi/items/show/3252.
 

Tiedostot

Esikaupunkien synty.pdf