Kokoelma

Vellamon vinkit

Dublin Core

Nimeke

Vellamon vinkit

Kuvaus

Lahden kaupunginkirjaston Päijät-Häme -kokoelmassa olevaa vanhaa tekijänoikeusvapaata aineistoa, pääosin tietokirjallisuutta.

Osakokoelmat

Säännöt Lahden kauppalan eläinsuojelus yhdistykselle

Eläintensuojeluyhdistyksen säännöt vuodelta 1890
Rautatie Lahdesta Heinolan kautta Jyväskylään

Ratasuunnitelma rautatien rakentamiseksi Lahdesta Jyväskylään vuodelta 1912
Rautatie Tampereelta Kangasalan kautta Lahteen

Kannattavaisuuslaskelma Kangasalan ja Lahden välistä rautatietä varten = Räntäbilitetsberäkning för en järnväg emellan Kangasala och Lahti stationer
Raivaajan juhla-julkaisu 1907

Sosiaalidemokraattisen työväen sanomalehden Itä-Hämeen Raivaajan juhlanumero.
Opas Hämeen museossa kävijöille

Hämeen museon opas vuodelta 1907
Ohjesääntö yleiselle waivaishoidolle Hollolan kunnasta

Säännöt Hollolassa järjestetylle köyhäinhuollolle vuodelta 1893
Ohjesääntö ja taksa Lahden kaupungin vesijohtoa varten

Lahden kaupungin valtuusmiesten vahvistamat säännöt ja maksut vesijohtoverkkoa varten 9.6.1911
Esikaupunkien synty ja niiden yhdistäminen kaupunkikuntiin

Lahden pormestari Otto Lyytikäisen alustus Suomen kaupunkien talonomistajien yhdistysten vuosikokouksessa Lahdessa 13.5.1911
Lowiisan-Wesijärven rautatie : komitean kertomus ynnä kustannus ja kannattawaisuus ehdotus sekä leweä- että soukkajälkiselle radalle

Suunnittelukomitean ehdotus rautatien rakentamiseksi Loviisasta Lahteen Vesijärven rantaan joulukuussa 1884
Lahden talonomistajain yhdistyksen säännöt

Keisarillisen Suomen Senaatin vahvistamat Lahden talonomistajien yhdistyksen säännöt 19.6.1907
Lahden kaupunginvaltuuston työjärjestys ja sihteerin ohjesääntö

Lahden kaupunginvaltuuston ja sen sihteerin ohjeet vuodelta 1915.
Lahden Osuusmeijerin jäsenille

Lahden osuusmeijerin hallituksen tiedote jäsenilleen syyskuussa 1910.
Lahden kaupungin rahatoimikamarin ohjesäännöt

Ohjesäännöt rahatoimelle vuodelta 1914
Lahden kaupungin rahatoimikamarin ohjesäännöt

Ohjesääntöjä rahatoimelle vuodelta 1907
Lahden kaupunginkirjasto ja Lahden kaupunginkirjaston lainaussäännöt

Lahden kaupunginkirjaston lyhyt esittely ja kirjaston lainaussäännöt vuodelta 1946.
Lahden kaupungin kansakoulun opetussuunnitelma

Lahden kaupungin kansakoulun säännöt, jotka hyväksyttiin 9.6.1914
Kulkuset

Joululukemisto
Kertomus Itä-Hämeen maalaisseuran toiminnasta w. 1896<br />

Itä-Hämeen maalaisseuran toimintakertomus
Itä-Hämeen kotiteollisuusyhdistys : toimintakertomus v:lta 1914

Kotiteollisuusyhdistyksen toimintakertomus
Itä-Hämeen kotiteollisuusyhdistys : toimintakertomus v:lta 1913

Kotiteollisuusyhdistyksen toimintakertomus
Vähäisiä kirjelmiä XVI

Heinolan alueen murretutkimus 1890-luvulta.
Vähäisiä kirjelmiä I

Häämenojen kuvausta 1800-luvun loppupuolelta.
Lahden kaupungin teurastamon järjestyssääntö

Teurastamon toimintaan liittyviä sääntöjä sen johtamisesta teuraseläinten ja lihan käsittelyyn
Lahden kaupungin lihantarkastamon järjestyssääntö

Lahden teurastamossa tapahtuneeseen lihan laadun tarkastukseen liittyviä sääntöjä ja ohjeita
Lahden kaupungin kantakirjaston säännöt

Ohjeita ja sääntöjä kirjastonhoitajalle
Suur-Hollolan vaiheista uuden ajan alkupuolelle asti

Hollolan kunnan historiaa 1900-luvun alkupuolelle asti
Lovisan-Vesijärven rautatie

Suunnitelma rautatien rakentamiseksi Loviisasta Vesijärven satamaan Lahteen
Lahden kaupungin kansakoulun ohjesäännöt

Lahden kaupungin valtuusmiesten kokouksessa 20.7.1906 hyväksytyt kansakoulun ohjesäännöt.