Aineistot (yhteensä 1)

  • Tekijä on tarkasti "Suominen, Aava-Leena"

1995
Pro-gradu- tutkielma. Turun yliopisto, Historian laitos. 1995.

Avainsanat:

 
Koneluettavat metatiedot: