Aineistot (yhteensä 2)

  • Avainsanat: Kultaranta

1979
Työ on taidehistorian laudaturtutkielma, Helsingin yliopiston taidehistorian laitos. Valokopio.

1995
Pro-gradu- tutkielma. Turun yliopisto, Historian laitos. 1995.

Avainsanat:

 
Koneluettavat metatiedot: