Aineistot (yhteensä 70)

  • Kieli on tarkasti "swe"
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/c63e825b1ef9005f104fdfb5c1705769.pdf

1956
I denna minneskrift skildras i största korthet, hur Bröder Wickströms Ab kom till och från en ringa början växte upp till sin nuvarande ställning som ett av Finlands största företag inom branschen.
Fabriken grundades 1.10.1906 på Brändö vid Metviken.…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/fa26b8fa150210185d5231188046db33.pdf

1917
Partiaffär med manufaktur- och korta varor samt kolonialer.
Wasa.

Kangas- lyhyttavarain ja siirtomaatavarain tukkukauppa.
Waasa.

Avainsanat: ,

http://digi.kirjastot.fi/files/repository/98627ed2edc49ccdf127cda28925b280.pdf

1945
Aktiebolaget Aino Lindeman Osakeyhtiö 50
Vasa
1895 - 1945
Industrier: Maltfabrik, Vasa Fisknätfabrik
Partiaffär: Handel med utsädesvaror, konstgödsel, foder, salt, naftaprodukter, fiskkärl, etc.
Export: Höfrö Alopecurus- och timotejfrö, renlav,…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/508ff45e73614361ecb6be693b6d2a53.pdf

1917
Vuoden 1917 alusta omistaa Onkilahden Konepaja Osakeyhtiö kaksi konepajaa ja teknokemiallisen tehtaan Waasassa. Yhtiö osti nim. ensin Waasan Konepajan ja sitten Waasan Tekno-Kemiallisen Tehtaan, jotka senjälkeen ovat saman johdon alaisia kuin…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/b3553b1b8adbd82db7667414a4fb2da5.pdf

1799
Af honom sjelf antecknade.
120 s. ; 18 cm.
Niteeseen sidottu myös teos En österrikisk officers öden och kärlekshändelser under sista kriget med Ottomanniska porten
Kirja on Pohjanmaan Museon omistama ja kuuluu Vaasan Lukukirjaston…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/88df88db8d70df3de160ead7aa3f9c51.pdf

1917
Moottoriteollisuus, joka suurissa kulttuurimaissa nykyään on elinvoimaisimpia teollisuudenhaaroja, on meidänkin maassamme saanut jo eteviä edustajia. Yksi näistä ja samalla yksi ensimmäisiä monista meikäläisistä moottoritehdasliikkeistä on Veljekset…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/cc03410842179593a75b51390d286c6b.pdf

1917
Särtryck ur praktvärket "Finlands handel, sjöfart och industri i ord och bild"
C. J. Hartman
Handel med järnvaror, byggnadsmaterial och skeppsförnödenheter.
Grundades 1862
Innehafvare: Erik Hartman.
Wasa

Eripainos loistoteoksesta "Suomen kauppa,…

Avainsanat: ,

http://digi.kirjastot.fi/files/repository/50cb9f572d05df510200cd094a523455.pdf

Af Fr. Buchholz.
Öfversättning.
Andra delen ; Fjerde delen ; Femte delen ; Sjette delen ; Sjunde delen.
Tieto kääntäjästä on Libris-tietokannasta.
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/1bd242f111513b39c3f3aac38608fee2.pdf

1796
Af herr Jünger ; fri öfversättning af M. Altén.
92 s. : kuv. ; 18 cm.
Niteeseen on sidottu myös teokset Den tokroliga dagen eller Figaros bröllop ja Kusin i Lissabon.
Kirja kuuluu Vaasan Lukukirjaston kokoelmaan.
Kirjassa on Lukukirjaston…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/8082fe9f816099f4b90d278250f84b68.pdf

1974
Den Londicerska perioden

ur Tryckerier i Vasa 1776-1918
Examensarbete för Bibliotekslinjen vid Svenska Social- och kommunalhögskolan av Birgit Collander 30.10.1974

Den Londicerska perioden 1776-1838
• Staden och dess uppland
• Georg Wilhelm…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/a260d1b42ba4730ba329cf2d9687548e.pdf

1785
[Af herr Caron de Beaumarchais] ; [fri öfversättning af Daniel Engelbert Pilgren].
164 s.: kuv. ; 18 cm.
Kirjasta puuttuu nimiösivu. Puuttuvat tiedot on saatu Libris-tieokannasta.
Niteeseen on sidottu myös teokset Den enleverade fästmön eller den…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/4054b529659e5c06d9fa5719d8721d36.pdf

1917
Sillin, kuivankalan, siirtomaatavarain ja kangastavarain tukkukauppa.
Waasa
Perustettu 1.7.1905

E. J. Ollonqvist

Partihandel med sill, torrfisk, kolonialer och manufakturvaror.
Wasa.
Grundat 1.7.1905

Avainsanat: ,

http://digi.kirjastot.fi/files/repository/778513ee99cbcc61c448dc31b0a44add.pdf

1917
E. Trummer
Innehafvare J. Kallis och Alfr. Wiklund.
Agentur- kommissions- och försäkringsaffär.
Wasa
Grundades 1892 af tyska konsuln Eduard Trummer.

Omistajat J. Kallis ja Alfr. Wiklund
Agentturi- komissiooni ja vakuutusasioimisto.
Waasa.
Perustaja…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/d4ca2f83e1ee9dfbb11bba1a94c0ee5a.pdf

1907
Kauppaliikkeen myyntiluettelo

Edv. Herrgård Waasassa.
Ompelukoneita, Polkupyöriä, Haulikoita, Soittokoneita y.m.
Puhelin 303

Edv. Herrgård Wasa.
Symaskiner, Velocipeder, Gevär, Instrument m. m.
Telefon 303
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/750d3b0ac509175de173e7c714fe32ba.pdf

1815
Af markisinnan Montalembert.
276 s. ; 11 s.
Fraktuura.
Kirja osittain rikki, selkä irronnut liimauksesta.
Kirja kuuluu Vaasan Lukukirjaston kokoelmiin.
Kirjassa köynnös-exlibris, jossa numero 212.
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/fd83e52fb5f4909c00db672af8ee7f1b.pdf

1798
Öfversättning.
134 s. ; 18 cm.
Kirja on Pohjanmaan Museon omaisuutta ja kuuluu Vaasan Lukukirjaston kokoelmiin.
Kirjassa on Lukukirjaston köynnös-exlibris, jossa on numero 589.
Säilytys Vaasan kaupunginkirjastossa kirjastomuseon tiloissa.
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/e266a68bebe5e0e44dfc313e5893947a.pdf

1790
En lärares christeliga anmärkningar, : öfwer en tros bekännelse, den han infordrat och hwilken honom blifwit lemnad af en hans åhörare.

Tekijä: Mathelius, Georgius Nicolai, 1732-1816

Julkaisstu: Wasa : tryckte af Georg Wilhelm Londicer,…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/fb14046b8e9c5e6f238929acaea42faf.pdf

1797
Af honom själf beskrefne.
136 s. ; 18 cm.
Niteeseen sidottu myös teos Bigands besynnerliga öden.
Kirja on Pohjanmaan Museon omistama ja kuuluu Vaasan Lukukirjaston kokoelmaan. Säilytys Vaasan kaupunginkirjastossa kirjastomuseon tiloissa.
Kirjassa…
http://digi.kirjastot.fi/repository/f1a743424a012d6f8cfbbed7c0d22910.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1865. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Wasa, 1865. F. W. Unggrens Boktryckeri Sammandrag öfver…
http://digi.kirjastot.fi/repository/9163509089336148c59658546d6c6473.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1867. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Nikolaistad, 1867. F. W. Unggrens Boktryckeri. Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/repository/acaa66c6d3143b4501dadbe4ca42303e.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1868. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Nikolaistad, 1867. F. W. Unggrens Boktryckeri. Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/repository/3f4c16e7093754f4eb4da507ea534242.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1870. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Nikolaistad, 1867. F. W. Unggrens Boktryckeri. Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/repository/304447cc517a9fb84f4c945510250fee.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1871. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Nikolaistad, 1867. F. W. Unggrens Boktryckeri. Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/repository/c8eb741542a459473e3a93652f8d2404.pdf

Finlands Skepps-kalender för år 1873. Utgifven av Carl Gust. Wolff. jemte Förteckning å Ryska General-Konsuler, Konsuler, vice Konsuler och Konsular-Agenter å de flesta utländska orter. Nikolaistad, 1867. F. W. Unggrens Boktryckeri. Utgifvarens…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/be3ed7c6b0d805e7b681f0ad969326b5.pdf

1791
I sammandrag med tillägningar.
[16], 416 s. ; 18 cm.
Fraktuura.
Kirja kuuluu Vaasan Lukukirjaston kokoelmiin.
Kirjassa köynnös-exlibris, jossa numero 43.
Säilytys Vaasan kaupunginkirjastossa kirjastomuseon tiloissa.
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/eee1a3c8b709e2cf05a4b99df5d55ef5.pdf

1917
Agentur- och försäkringsrörelse.
Wasa
Holger Schauman
Halvar Schauman

Agenttuuri- ja vakuutusliike.
Waasa.
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/2ffcea144d687638bc3aa5c03954a2db.pdf

1798
Öfversättning ifrån spanskan.
236 s. ; 18 cm.
Kirja on Pohjanmaan museon omistama ja kuuluu Vaasan Lukukirjaston kokoelmiin. Säilytys Vaasan kaupunginkirjastossa kirjastomuseon tiloissa.
Kirjassa on Lukukirjaston köynnös-exlibris, jossa numero…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/bdaa4d080016cb9d7a4ec03053e4430b.pdf

1917
Agenturer.
Wasa
Grundat 1912

Agenttuureja.
Waasa
Perustettu 1912
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/006ede4106bc391b435e0411db5b4e71.pdf

1917
Sågrörelse och kvarndrift.
Hufvudkontor i Wasa.
Såg och kvarn i Vörå
Grundlades 1889

Johannes Smeds
Jakob Smeds
J. T. Murkais

Saha- ja myllyliike
Pääkonttori Waasassa
Saha ja mylly Vöyrillä
Perustettu 1889
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/447fbbc38d7dba307f44a709258ae63a.pdf

1917
Hiivatehdas Osakeyhtiö Kronan perustettiin 1910 Mustasaareen. Tuotanto käsittää paitsi päätuotetta hiivaa myöskin väkiviinaa sekä raa'assa että denaturoidussa muodossa.

E. A. Piispanen
Tuom. Laurell
Alarik Nysten
K. M. Brondin

Jästfabriks…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/b4fd93e30e7b8e3bf0ec59db08e8eb32.pdf

1917
Fotografiska artiklar, grammophoner.
Wasa
Grundlades 1911, Hovrättsesplanaden 9

Valokuvaustarpeita. Grammophooneja.
Waasa
Perustettu 1911, Hovioikeudenpuistikko 9
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/809df6260cd8e27a39c6bbed7d3a6ddd.pdf

1917
Juho Myntti, rakennusurakoitsija vuodesta 1879. Tehdas Laihian Vedenojalla. Rakennuskonttori Koulukadulla.

Byggnadsentreprenör från 1879. Vedenoja tegelbruk i Laihela socken. Byggnadskontoret vid Skol(hus)gatan.

Avainsanat: ,

http://digi.kirjastot.fi/files/repository/888247a8847a060bc5eb1ad613ea3e30.pdf

1917
Tukkukauppa siirtomaantavaroilla, jauhoilla y.m.
Waasa
Perustettu 8.6.1911
Toimitusjohtaja Eetu Salonen
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/550d51dce8b5097cb383e3eb4fa2fb51.pdf

1915
Parti- och minuthandel med kolonialer, tobaksfabrikat m.m.
Wasa
Grundad 1915

Gustaf Knuters
Lennart Schauman

Siirtomaa- ja tupakkatuotteiden y.m. tukku- ja vähittäiskauppa.
Waasa.
Perustettu 1915

Avainsanat: ,

http://digi.kirjastot.fi/files/repository/51d221e335d1b3baf5f232fab4d274a9.pdf

1796
Af herr Schröder ; fri öfversättning af M. Altén.
92 s. : kuv. ; 18 cm.
Alkuteos Der Vetter in Lissabon ilmestyi 1784.
Niteeseen on sidottu myös teokset Den tokroliga dagen eller Figaros bröllop ja Den enleverade fästmön eller den tjänstagtige…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/db0fa5ea7479c732fd615308a32e83fe.pdf

1917
Kangas- ja rihkamatavarain tukkukauppa.
Waasa
Perustettu 1905.

J. Lassila
Frith. Tikanoja

Partihandel med tyger och korta varor.
Wasa.
http://digi.kirjastot.fi/repository/db0fa5ea7479c732fd615308a32e83fe.pdf

Kangas- ja rihkamatavarain tukkukauppa. Waasa Perustettu 1905. J. Lassila Frith. Tikanoja Partihandel med tyger och korta varor. Wasa.
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/61aec53c3e1e38b8eb78cb2143cef20f.pdf

1917
Ångbåtskontor, spedition, försäkringsagenturer och kolaffär.
Wasa.

1882 /ångbåtskontor/höyrylaivakonttori
1898 Georg Bucht
1908 Lennart Backman


Lennart Backman

Höyrylaivakonttori, speditiooniliike, vakuutusasioimisto ja hiililiike.
Waasa.
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/954903bc489e39a08a11ed6991adf7a3.pdf

1819-1820
Af honom sjelf antecknade.
Vittorio Alfieri ; öfversättning C. D. J:r.
Niteeseen yhteensidottu osat 1-2.
Kirja kuuluu Vaasan Lukukirjaston kokoelmaan. Kirjassa on köynnös-exlibris, jossa ei numeroa.
Säilytys Vaasan kaupunginkirjastossa kirjastomuseon…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/8d09dbec927fbd0a015130203bcdd1d6.pdf

1917
Osakeyhtiö A. Wisén Aktiebolag
1892
Albert Wisén

Parti- och minutaffär med järnvaror, byggnadsmaterial, husgeråd

Rautatavarain, rakennus- ja taloustarpeiden y.m. tukku- ja vähittäiskauppa.
Waasa.

Avainsanat: ,

http://digi.kirjastot.fi/files/repository/7e3741433392d64192cbc9b251483702.pdf

1917
Kangas- ja lyhyttavarain tukkuliike,
Waasa.
Tämän liikkeen, joka nyttemmin on luettava paikkakunnan suurimpien joukkoon, perustivat toiminimellä Backaman & Indola avoimena yhtiönä vuonna 1896 kauppiaat J. Edvard Backman ja M. H. Indola.

Partiaffär…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/b6ae81d1844719e21b7bae049062e03a.pdf

1917
Viljan ja siirtomaatavarain tukkukauppa.
Waasa
Perustettu 8.5.1909
Tuom. Laurell, C. V. Lahtinen, K. M. Johansson, John Talonen ja S. A. Hohenthal

Ennen Tuom. Laurell

Partihandel med spannmål, klonialvaror m. m.
Wasa
Grundades 8.5.1909
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/ef5d3f4f1dabfbe21c3a2df754fc6b75.pdf

1908
Osakeyhtiö Rauta
Rautakauppa Vaasassa
kauppatorin laidassa Osakeyhtiö Hallin talossa.
Urheilu-osasto
Hinnasto N:o 4
Puhelin N:o 260
Sähköosoite: Rauta, Vaasa

C. A. Heinzen Kirjapaino, Vaasa

Wasa Aktiebolaget Rauta
Jernhandel i Vasa
vaid Salutorget…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/8e50b01bfbb45743728f780e3b3fbefe.pdf

1917
Osakeyhtiö Uusi Leipätehdas.
Waasa.
Perustettu 1910

M. J. Ståhl

Nya Brödfabriks Aktiebolaget.
Wasa.
Grundades 1910
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/48a7d7d02c01a79e888954a87fc7b6dd.pdf

1807–1808
Af madame Armande R. ; öfversättning af Albin Grundelstierna.
Osat I–IV.
Kuuluu Vaasan Lukukirjaston kokoelmiin.
Säilytys Vaasan kaupunginkirjastossa kirjastomuseon tiloissa.
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/dfb5cdaadbaebbc9c0ff1ac0db405f74.pdf

1786
Peter Brenners sista tal, : då han genom Stockholms stads södre port fördes ut til en wåldsam död, den 4 julii 1720.

Tekijä: Brenner, Petrus Johannis, 1677-1720

Julkaistu:Wasa : omtryckt af Georg Wilhelm Londicer, 1786.

Ulkoasu:[1-2] 3-24 s. ;…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/f92f70aec625a5d9c98513a925c9b071.pdf

1917
Rautatavarain, rakennustarpeiden, värien y.m. tukku- ja vähittäiskauppa.
Waasa
Yhtiö perustettiin 4.6.1910.

Parti- och minuthandel med järnvaror, byggnadsmaterial, färger m.m.
Wasa.
Bolaget stiftades den 4 juni 1910.

Avainsanat: ,

http://digi.kirjastot.fi/files/repository/fb6e2643e68f39cc3bec333efd49737a.pdf

1797
Öfversättning.
100 s. ; 19 cm.
Kirja Pohjanmaan museon omistama ja kuuluu Vaasan Lukukirjaston kokoelmiin.
Säilytys Vaasan kaupunginkirjastossa kirjastomuseon tiloissa.
Kirjassa on Lukukirjaston köynnös-exlibris, jossa numero 587.
Tiedot tekijästä…
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/4d4af2e423f0ce3a8816fdf162bcbdda.pdf

1800–1801
Af August Lafontaine.
Öfversatt efter sista och förbättrade uplagan.
Kirja on Pohjanmaan Museon omistama ja kuuluu Vaasan Lukukirjaston kokoelmiin.
Säilytys Vaasan kaupunginkirjastossa kirjastomuseon tiloissa.
http://digi.kirjastot.fi/files/repository/b407a1279d7b0594223c503cf04cc3cb.pdf

1778
Sömnlösa nätter, : wid warande krankhet, då i betraktande är kommit, de gudfruktigas lidande på jorden, och glädje i himmelen, samt de ogudaktigas wälgång i lifwet, och undergång i döden. Framgifne af Gabriel Floren.

Julkaistu:Wasa : tryckt af Georg…
 
Koneluettavat metatiedot: