Aineistot (yhteensä 8)

  • Julkaisija on tarkasti "Lahden kaupunki"

Lahden kaupungin valtuusmiesten kokouksessa 20.7.1906 hyväksytyt kansakoulun ohjesäännöt.

Lahden kaupungin kansakoulun säännöt, jotka hyväksyttiin 9.6.1914

Lahden teurastamossa tapahtuneeseen lihan laadun tarkastukseen liittyviä sääntöjä ja ohjeita

Ohjesääntöjä rahatoimelle vuodelta 1907

Ohjesäännöt rahatoimelle vuodelta 1914

Teurastamon toimintaan liittyviä sääntöjä sen johtamisesta teuraseläinten ja lihan käsittelyyn

Lahden kaupunginvaltuuston ja sen sihteerin ohjeet vuodelta 1915.

Lahden kaupungin valtuusmiesten vahvistamat säännöt ja maksut vesijohtoverkkoa varten 9.6.1911
 
Koneluettavat metatiedot: