Aineistot (yhteensä 3)

  • Aihe on tarkasti "1888"

31.3.1888
Viktor Lönnbohmin koulutodistus Industriskolan i Helsingfors -koulusta.

10.1.1888
Viktor Lönnbohmin työtodistus Helsingistä (ja kopio).

---

Afskrift.

Härmedelst intyges det Byggmästaren Herr K. Viktor Lönnbohm under ledning af undertecknad, sommaren samt äfven tidtals, under hösten 1887 utfört mätnings, äfvensom…

31.3.1888
Viktor Lönnbohmin päästötodistus Industriskolan i Helsingfors -koulusta (ja kopio).

Kopion teksti:

Afskrift.

Afgångsbetyg ifrån Industriskolan i Helsingfors.

Eleven Viktor Lönnbohm som under läseåren 1886–87 och 1887–88 genomgått…
 
Koneluettavat metatiedot: