Aineistot (yhteensä 23)

  • Avainsanat: todistukset

20.12.1893
Eino Leinon todistus Hämeenlinnan lukiosta. Todistuksen kääntöpuolelle Leino on luonnostellut kirjeitä Söderströmille ja Kaiku-lehdelle. Söderströmille Leino tarjoaa Runeberg-suomennoksiaan. Kirjeessä mainittu Kuningas Fjalar valmistuu lopulta 1894…

1886
Todistus on vuodelta 1886. Hanna Canth oli Minna Canthin tytär.

1.4.1887
Viktor Lönnbohmin koulutodistus Industriskolan i Helsingfors -koulusta.

31.3.1888
Viktor Lönnbohmin koulutodistus Industriskolan i Helsingfors -koulusta.

5.6.1906
Kazmír Erik Sándor Lönnbohmin kuolintodistus.

Kesäkuun 5. päivänä vuonna 1906 Kazmír Erik Sándor Lönnbohm -niminen lapsi kuoli suolikatarriin Unkarin valtion kuninkaallisessa lastenkodissa Budapestissa. Lapsen äiti oli nimeltään Eszter Bodon.…

Alikersantti Jalmari Lainilalla myönnetty lupatodistus ampuma-aseen ja -tarvikkeiden hallussapitämiseen. Lupa myönnetty 13.1.1944.

1864
Todistus on kopio alkuperäisestä. Todistuksen jälkeen rouva Aili Andersinin saatekirje vuodelta 1974, jolloin hän luovutti aineiston Kuopion Isänmaalliselle seuralle. Todistus on lukuvuodelta 1863-64 ja se on Uno Cygnaeuksen allekirjoittama. Paperi…

1899
Minna Canthin tyttären Lyyli Canthin todistus yliopistoon kirjoittautumisesta. Todistuksen on allekirjoittanut Jaakko Forsman. Todistuksen ohessa ovat yliopiston painetutut säännöt.

1899
Knut Lögforsin (suomennettu Alanko) (1885-1964) tutkintotodistus vuodelta 1899.
Karttaan on merkitty Kanteleella kyläseppänä toimineen Alangon kotitalon sijainti.

13.2.1889
Viktor Lönnbohmin kielitodistus (ja kopio).

Afskrift.

Että rakennusmestari Viktor Lönnbohm puheessa ja kirjoituksessa käyttää suomen kieltä aivan esteettömästi ja virheettömästi sekä ruotsinkieleltä sangen tyydyttävästi, saan tänään pidetyn…

20.7.1885
Todistus lukion matematiikan ja fysiikan oppimäärien suorittamisesta.

Att Viktor Lönnbohm under läseåret 1884–85 för mig genomgått fullständiga lyceers kurs uti matematik och fysik intygas

Kristinestad den 20 Juli 1885.

F. R. Wahlforss

18.2.1889
Kopio Viktor Lönnbohmin papintodistuksesta.

Kopio.

Kuopion Hippakunta.

Papin. -todistus

N=o --- W.na 18--.

Täten todistetaan, että rakennusmestari Viktor Gabriel Valfrid Lönnbohm, syntynyt Syyskuun 15 p. 1864, on ripillä käypä ja…

15.2.1889
Todistus suoritetusta työharjoittelusta (ja kopio).

Afskrift.

Att polyteknikern Herr V Lönnbohm under sommaren 1887 praktiserat i murningsarbete hos undertecknad i c. 3 månaders tid samt därunder jemte ordentligt uppförande visat sig ega god…

1.6.1885
A. Lönnbohmin pojalleen Viktor Lönnbohmille kirjoittama työtodistus (ja kaksi kopiota).

Lyseolainen ja maanmittausoppilainen V. G. W. Lönnbohm, on kaksi vuotta työksennellyt luonani maanmittaus-sisätöissä, jossa hän on osoittanut tyydyttävää…

10.1.1888
Viktor Lönnbohmin työtodistus Helsingistä (ja kopio).

---

Afskrift.

Härmedelst intyges det Byggmästaren Herr K. Viktor Lönnbohm under ledning af undertecknad, sommaren samt äfven tidtals, under hösten 1887 utfört mätnings, äfvensom…

18.6.1891
Kopio Viktor Lönnbohmin työtodistuksesta

Afskrift.

Helsingfors stads Byggnadskontor.
Stadsingeniören.

Helsingfors, d. 18 Juni 1891.

Till de mig företedda af biträdande ingeniören vid Helsingfors stads Byggnadskontor utfärdade arbetsbetyg…

19.4.1892
Kopio Viktor Lönnbohmin työtodistuksesta.

Afskrift.

Että rakennusmestari Vihtori Lönnbohm kesällä 1891, Kesäkuun 20stä päivästä Heinäkuun loppuun, kunnolla ja taitavuudella johti erityisiä kaivos-, puhdistus- ja ojitustöitä Helsingin kaupungin…

27.5.1891
Viktor Lönnbohmin työtodistus (ja kopio).

Intyg.

Att byggmästaren Herr V. Lönnbohm som varit anstäld å undertecknads ritbyrå en kortare tid som ren- och deltaljritare af större och mindre sten & trä byggnader jemte byggnadsförändringar, har han…

3.7.1887
Viktor Lönnbohmin työtodistus Helsingistä (ja kopio).

Att Herr Viktor Lönnbohm har arbetat å stadens arbeten i 2 månaders tid i och för praktiserande å kloak-kanalers arbeten och varit flitig och trägen vid åt honom anvisade arbeten samt…

30.4.1891
Kopio Viktor Lönnbohmin työtodistuksesta.

31.3.1888
Viktor Lönnbohmin päästötodistus Industriskolan i Helsingfors -koulusta (ja kopio).

Kopion teksti:

Afskrift.

Afgångsbetyg ifrån Industriskolan i Helsingfors.

Eleven Viktor Lönnbohm som under läseåren 1886–87 och 1887–88 genomgått…
 
Koneluettavat metatiedot: