Aineisto

Viktor Lönnbohms Afgångsbetyg ifrån Industriskolan i Helsingfors 31.3.1888

Dublin Core

Nimeke

Viktor Lönnbohms Afgångsbetyg ifrån Industriskolan i Helsingfors 31.3.1888

Kuvaus

Viktor Lönnbohmin päästötodistus Industriskolan i Helsingfors -koulusta (ja kopio).

Kopion teksti:

Afskrift.

Afgångsbetyg ifrån Industriskolan i Helsingfors.

Eleven Viktor Lönnbohm som under läseåren 1886–87 och 1887–88 genomgått fullständig kurs vid skolans Byggnadsafdelning och numera pröfvats kunna från skolan afgå, har under sin vistelse dersammastdes visat berömligt uppförande och berömlig flit hvarjemte han förvärfvat sig på följande sätt bedömda kunskaper i de till afdelningen hörande läroämnen, nemligen i:

Aritmetik berömliga (9).
Algebra berömliga (9).
Geometri nöjaktiga (8).
Deskriptiv geom. nöjaktiga (8).
'' ritning nöjaktiga (8).
Mekanik nöjaktiga (8).
Skrifning nöjaktiga (8).
Bokföring nöjaktiga (8).
Frihandsteckning nöjaktiga (8).
Byggnadslära nöjaktiga (7).
Byggnadskonstrukstion nöjakt. (7).
Byggnadsritning nöjaktiga (8).
Praktisk geometri nöjaktiga (7).
Bro- väg- och vattenbyggnadslära nöjaktiga (7).
'' '' ritning nöjaktiga (7).

Medeltal: nöjaktiga (7 12/15).

Helsingfors den 31 Mars 1888.
M. Schjerfbeck Facklärare.

W. W. Forsman Skolans föreståndare.

(Skolans sigill).

Siffrornas betydelse:

10–9 Berömliga
7–8 Nöjaktiga
6–4 Försvarliga
3–1 Mindre tillfredsställande.

Afskriften i enlighet med originalet intyga:

Luontiajankohta

31.3.1888

Teksti Item Type Metadata

Original Format

paperinen todistus

Viittaus

Forsman, W. V. & Schjerfbeck, M. , “Viktor Lönnbohms Afgångsbetyg ifrån Industriskolan i Helsingfors 31.3.1888,” DIGI - Yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa, viitattu 5. maaliskuuta 2021, https://digi.kirjastot.fi/items/show/122101.
 

Tiedostot

http://digi.kirjastot.fi/repository/105a752be6784edc31775a959761786b.pdf