Aineistot (yhteensä 19)

  • Aihe on tarkasti "Naantali"

1990
Suomalaisen ja vertailevan kansatieteen proseminaariesitelmä Turun yliopistossa 4.4.1990

Vesilaitoksen ja sen patojen rakentaminen vuosina 1956 ja 1957 merkitsivät valtavaa muutosta Mahittulan ennen niin rauhalliselle elämänmenolle. Vesilaitoksen perustamiseen vaikutti ratkaisevasti se, että Turku oli vaatinut rakenteilla olleen Neste…

1972
Näytelmä Naantalista. Tapahtuu vuonna 1871.

1979
Työ on taidehistorian laudaturtutkielma, Helsingin yliopiston taidehistorian laitos. Valokopio.

1995
Pro-gradu- tutkielma. Turun yliopisto, Historian laitos. 1995.

Avainsanat:

 
Koneluettavat metatiedot: