Aineistot (yhteensä 6)

  • Aihe on tarkasti "pajat"

Ojala. Keitele, Koutajärvi. Suurin osa pihapiirin rakennuksista ajoittuu 1800-1900-lukujen taitteeseen. Kuvassa sepän paja.

Pentti Nikulainen pajansa edustalla Tossavanlahdessa. Paja rakennettiin ennen sotia ja purettiin 1950-luvun alkupuolella. Alkuperäinen kuva Pekka Nikulainen.

Avainsanat:

Ensimmäisessä kuvassa ovat Hemmi Virtanen (vas.) ja Heikki Arrama. Kuva lienee 1940- tai 1950-luvulta.
Toisessa kuvassa on Arraman Syvänojalla sijainnut kotitila Pakkalan talo. Hattupäinen mies oikealla on todennäköisesti Heikki Arrama.

1963
Erip.: Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen vuosikirja 32, 1963. Sivut 155-172.

Avainsanat:

2012-05-22
Elsan kotona asui oman perheen lisäksi myös ämmiksi kutsuttu Marja-Liisa Rotola, joka oli lapsille hyvin tärkeä ihminen ja osallistui lasten kasvattamiseen. Perheessä pidettiin karjaa ja pihapiirissä oli myös paja, jossa sijaitseva paljekonttori…
 
Koneluettavat metatiedot: