Aineistot (yhteensä 3)

  • Avainsanat: laivaliikenne

1900-luku (vuosikymmen)
Hämeenlinnan Rantapuistoa alettiin kaunistaa istutuksilla vuonna 1889 kaupunginlääkäri Carl Henrik Bartramin aloitteesta. Vuonna 1904 perustettu ja lehtori A. Th. Böökin johtama puistovaliokunta täydensi puiston istutuksia mm. tilaamalla ulkomailta…

Nilakka- laiva liikennöi vuodesta 1909 lähtien Pielaveden, Keiteleen ja Iisveden välillä hoitaen matkustaja- tavaraliikennettä. Laivaliikenne oli merkittävä kulkumuoto silloin, kun tiestö ja autokalusto oli vielä kehittymätöntä. Vuosiluku ei…

1923
Grundades 1873
Perustettu 1873

A. A. Levón
Joachim Kurtén

Wasa-Nordsjö Ångbåts-Aktiebolag såsom faktor i utvecklingen
Linjen Hull - Köpenhamn - Vasa åren 1873-1881
I fart på Lübeck och Hull åren 1882-1896
En period av stark urveckling och nya…
 
Koneluettavat metatiedot: