Aineistot (yhteensä 1)

  • Avainsanat: metsänomistajat

Kontrahti, jonka aiheena on metsäpalstan vuokraaminen. Sopijaosapuolina ovat Oskar Perttilä ja Aug. Eklöf, Aktiebolag.
 
Koneluettavat metatiedot: