Aineisto

Viktor Lönnbohmin työtodistus 4.2.1890

Dublin Core

Tekijä

Nimeke

Viktor Lönnbohmin työtodistus 4.2.1890

Kuvaus

Kaksi kopiota Viktor Lönnbohmin työtodistuksesta.

Afskrift.

C. Hausen
Ingenieur
Helsingfors.

Intyg

Att byggmästaren V. K. W. Lönnbohm under sommaren 1888 samt våren 1889 verkstält diverse affattnings- och jordundersökningsarbeten i trakten af Dickursby och Malm jernvägsstation i och för anläggning af en kyrkogård för Helsningfors stad, äfvensom kartlagt och undersökt en del af den s. k. Nya kyrkogården invid denna stad, att han fullgjort sina åligganden på tillfredsställande sätt samt iakttagit ett hedrande uppförande, intygas härmed. Helsingfors den 4 Februari 1890.

C. Hausen

Afskriften i enlighet med originalet intyga

---

Afskrift.

Helsingfors den 4 Februari 1890.

Helsingfors stads
Byggnadskontor
Vattenledningen.

Intyg

Att byggmästaren V. K. W. Lönnbohm under hösten 1888 varit anstäld som arbetsledare för ombyggnaden af en del af Vestra Kajen i denna stad, samt derefter för jord- och sprängningsarbetena i och för en vattenledning till villan Ås; att Lönnbohm ifrån den 22 Maj 1889 till den 18 Januari 1890 varit anstäld som arbetsledare för de i och för ett nytt pumpverks inrättande vid vattenverket i Gammelstaden erforderliga terrasseringsarbetena, samt öfvervakat uppförandet å entreprenad af det nya pumphuset med tillhörande stödjemurar etc., äfvensom att Lönnbohm visats sig vara i besittning af praktiskt sinne och god förmåga att leda arbeten samt iakttagit ett hedrande uppförande, intygas härmed. Helsingfors den 4 Februari 1890.

Helsingfors stads byggnadskontor
Vattenledningen.

C. Hausen

Afskriften i enlighet med originalet intyga

Luontiajankohta

4.2.1890

Teksti Item Type Metadata

Original Format

paperinen todistus

Avainsanat

Viittaus

Hausen, C., “Viktor Lönnbohmin työtodistus 4.2.1890,” DIGI - Yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa, viitattu 4. maaliskuuta 2021, https://digi.kirjastot.fi/items/show/122084.
 

Tiedostot

4.2.1890 kopio.pdf
4.2.1890 kopio2.pdf