Aineistot (yhteensä 17)

  • Aihe on tarkasti "Lönnbohm, Viktor"

1.4.1887
Viktor Lönnbohmin koulutodistus Industriskolan i Helsingfors -koulusta.

31.3.1888
Viktor Lönnbohmin koulutodistus Industriskolan i Helsingfors -koulusta.

18.6.1883
Kirje, jossa Viktor Lönnbohm hyväksytään maanmittari A. Lönnbohmin oppilaaksi.

Uppå derom gjord ansökning och med stöd af § 15 i Kejserliga förordningen om landtmäteri styrelsen i landet med mera af den 15. Maj 1848 varder Lyceisten Viktor Gabriel…

13.2.1889
Viktor Lönnbohmin kielitodistus (ja kopio).

Afskrift.

Että rakennusmestari Viktor Lönnbohm puheessa ja kirjoituksessa käyttää suomen kieltä aivan esteettömästi ja virheettömästi sekä ruotsinkieleltä sangen tyydyttävästi, saan tänään pidetyn…

20.7.1885
Todistus lukion matematiikan ja fysiikan oppimäärien suorittamisesta.

Att Viktor Lönnbohm under läseåret 1884–85 för mig genomgått fullständiga lyceers kurs uti matematik och fysik intygas

Kristinestad den 20 Juli 1885.

F. R. Wahlforss

18.2.1889
Kopio Viktor Lönnbohmin papintodistuksesta.

Kopio.

Kuopion Hippakunta.

Papin. -todistus

N=o --- W.na 18--.

Täten todistetaan, että rakennusmestari Viktor Gabriel Valfrid Lönnbohm, syntynyt Syyskuun 15 p. 1864, on ripillä käypä ja…

15.2.1889
Todistus suoritetusta työharjoittelusta (ja kopio).

Afskrift.

Att polyteknikern Herr V Lönnbohm under sommaren 1887 praktiserat i murningsarbete hos undertecknad i c. 3 månaders tid samt därunder jemte ordentligt uppförande visat sig ega god…

1.6.1885
A. Lönnbohmin pojalleen Viktor Lönnbohmille kirjoittama työtodistus (ja kaksi kopiota).

Lyseolainen ja maanmittausoppilainen V. G. W. Lönnbohm, on kaksi vuotta työksennellyt luonani maanmittaus-sisätöissä, jossa hän on osoittanut tyydyttävää…

10.1.1888
Viktor Lönnbohmin työtodistus Helsingistä (ja kopio).

---

Afskrift.

Härmedelst intyges det Byggmästaren Herr K. Viktor Lönnbohm under ledning af undertecknad, sommaren samt äfven tidtals, under hösten 1887 utfört mätnings, äfvensom…

18.6.1891
Kopio Viktor Lönnbohmin työtodistuksesta

Afskrift.

Helsingfors stads Byggnadskontor.
Stadsingeniören.

Helsingfors, d. 18 Juni 1891.

Till de mig företedda af biträdande ingeniören vid Helsingfors stads Byggnadskontor utfärdade arbetsbetyg…

19.4.1892
Kopio Viktor Lönnbohmin työtodistuksesta.

Afskrift.

Että rakennusmestari Vihtori Lönnbohm kesällä 1891, Kesäkuun 20stä päivästä Heinäkuun loppuun, kunnolla ja taitavuudella johti erityisiä kaivos-, puhdistus- ja ojitustöitä Helsingin kaupungin…

27.5.1891
Viktor Lönnbohmin työtodistus (ja kopio).

Intyg.

Att byggmästaren Herr V. Lönnbohm som varit anstäld å undertecknads ritbyrå en kortare tid som ren- och deltaljritare af större och mindre sten & trä byggnader jemte byggnadsförändringar, har han…

3.7.1887
Viktor Lönnbohmin työtodistus Helsingistä (ja kopio).

Att Herr Viktor Lönnbohm har arbetat å stadens arbeten i 2 månaders tid i och för praktiserande å kloak-kanalers arbeten och varit flitig och trägen vid åt honom anvisade arbeten samt…

30.4.1891
Kopio Viktor Lönnbohmin työtodistuksesta.

4.2.1890
Kaksi kopiota Viktor Lönnbohmin työtodistuksesta.

Afskrift.

C. Hausen
Ingenieur
Helsingfors.

Intyg

Att byggmästaren V. K. W. Lönnbohm under sommaren 1888 samt våren 1889 verkstält diverse affattnings- och jordundersökningsarbeten i…

Avainsanat:

31.3.1888
Viktor Lönnbohmin päästötodistus Industriskolan i Helsingfors -koulusta (ja kopio).

Kopion teksti:

Afskrift.

Afgångsbetyg ifrån Industriskolan i Helsingfors.

Eleven Viktor Lönnbohm som under läseåren 1886–87 och 1887–88 genomgått…
 
Koneluettavat metatiedot: