Aineisto

Lowiisan-Wesijärven rautatie : komitean kertomus ynnä kustannus ja kannattawaisuus ehdotus sekä leweä- että soukkajälkiselle radalle

Dublin Core

Nimeke

Lowiisan-Wesijärven rautatie : komitean kertomus ynnä kustannus ja kannattawaisuus ehdotus sekä leweä- että soukkajälkiselle radalle

Vaihtoehtoinen nimeke

Loviisan-Vesijärven rautatie : komitean kertomus ynnä kustannus ja kannattavaisuus ehdotus sekä leveä- että soukkajälkiselle radalle

Kuvaus

Suunnittelukomitean ehdotus rautatien rakentamiseksi Loviisasta Lahteen Vesijärven rantaan joulukuussa 1884

Julkaisija

Julkistamisajankohta

1885

Kieli

Formaatti

Teksti/PDF

Tiivistelmä

”Maaliskuun toisena päivänä 1883 pidetystä kokouksesta antoivat useat kaupungin asukkaista komitealle, johon kuului warakonsuli A. Björksten, kauppias J. Berkman, pormestari N. Juselius, nimituomari A. Rydbergh ja tohtori S. Öhman tehtäwäksi walmistawiin toimiin ryhtymisen rautatien yhdistyksen toimeensaamiseksi Loviisan ulkosataman ja Wesijärwen wälillä Lahden kauppalan wierestä. Tämä rata, jonka kesällä 1883, Ratainsinööri R. Roschier samosi ja tutki waramaamittari Luutnantti Henrik Lindros’in apuna ollessa, on ehdotettu alkawaksi Siksalan saarista Lowiisan ulkosatamasta, johon rakennettaisiin kaji-laitos, sitte kulkewaksi Bernajan, Liljentaalin, Laptreskin, Myrskylän, Artjärwen, Orimattilan ja Hollolan pitäjien läpi Lahden kauppalaan ja loppuwaksi pienempään satamalaitokseen Wesijärwen rannalla. Warsin wakuutettuna siitä, että tämä rata rakettuna soukkajältiseksi sekä muuten warustettuna ja hallittuna yksinkertaisesti ja helposti, on antawa hywän woiton hankkeesen pannuista waroista – lopetetaan tämä työ lausumalla toiwehankkeen pikaisesta ja onnellisesta toimeenpanosta.”

Kokoelma

Viittaus

“Lowiisan-Wesijärven rautatie : komitean kertomus ynnä kustannus ja kannattawaisuus ehdotus sekä leweä- että soukkajälkiselle radalle,” DIGI - Yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa, viitattu 27. tammikuuta 2022, https://digi.kirjastot.fi/items/show/3251.
 

Tiedostot

Lowiisan-Vesijärven rautatie.pdf