Aineistot (yhteensä 17)

  • Aihe on tarkasti "Lahti"
opetussuunnitelma.pdf

Lahden kaupungin kansakoulun säännöt, jotka hyväksyttiin 9.6.1914
Kantakirjaston säännöt.pdf

Ohjeita ja sääntöjä kirjastonhoitajalle
Lihantarkastamo järjsääntö.pdf

Lahden teurastamossa tapahtuneeseen lihan laadun tarkastukseen liittyviä sääntöjä ja ohjeita
Rahatoimikamari 1907.pdf

Ohjesääntöjä rahatoimelle vuodelta 1907
Rahatoimikamari 1914.pdf

Ohjesäännöt rahatoimelle vuodelta 1914
Teurastamo järjestyssäännöt.pdf

Teurastamon toimintaan liittyviä sääntöjä sen johtamisesta teuraseläinten ja lihan käsittelyyn
Kaup.kirjasto 1946.pdf

Lahden kaupunginkirjaston lyhyt esittely ja kirjaston lainaussäännöt vuodelta 1946.
kaup.valt. työj.pdf

Lahden kaupunginvaltuuston ja sen sihteerin ohjeet vuodelta 1915.
Lahden osuusmeijerin.pdf

Lahden osuusmeijerin hallituksen tiedote jäsenilleen syyskuussa 1910.
Talonomistajain yhd.pdf

Keisarillisen Suomen Senaatin vahvistamat Lahden talonomistajien yhdistyksen säännöt 19.6.1907
Lovisan-Vesijärven rautat.pdf

Suunnitelma rautatien rakentamiseksi Loviisasta Vesijärven satamaan Lahteen
Lowiisan-Vesijärven rautatie.pdf

Suunnittelukomitean ehdotus rautatien rakentamiseksi Loviisasta Lahteen Vesijärven rantaan joulukuussa 1884
ohjesääntö vesijohtoa.pdf

Lahden kaupungin valtuusmiesten vahvistamat säännöt ja maksut vesijohtoverkkoa varten 9.6.1911
Rautat Lahdesta Heinolan.pdf

Ratasuunnitelma rautatien rakentamiseksi Lahdesta Jyväskylään vuodelta 1912
Rautatie Tampereelta.pdf

Kannattavaisuuslaskelma Kangasalan ja Lahden välistä rautatietä varten = Räntäbilitetsberäkning för en järnväg emellan Kangasala och Lahti stationer
säännöt eläinsuojeluyhd.pdf

Eläintensuojeluyhdistyksen säännöt vuodelta 1890
Tietoja, sahtia_2005.pdf

Artikkeli Huittisten Kotiseutuyhdistyksen toimittamassa Huittisten Joulu-lehdessä vuodelta 2005
 
Koneluettavat metatiedot: