Aineistot (yhteensä 17)

  • Aihe on tarkasti "Lahti"

Lahden kaupungin kansakoulun säännöt, jotka hyväksyttiin 9.6.1914

Ohjeita ja sääntöjä kirjastonhoitajalle

Lahden teurastamossa tapahtuneeseen lihan laadun tarkastukseen liittyviä sääntöjä ja ohjeita

Ohjesääntöjä rahatoimelle vuodelta 1907

Ohjesäännöt rahatoimelle vuodelta 1914

Teurastamon toimintaan liittyviä sääntöjä sen johtamisesta teuraseläinten ja lihan käsittelyyn

Lahden kaupunginkirjaston lyhyt esittely ja kirjaston lainaussäännöt vuodelta 1946.

Lahden kaupunginvaltuuston ja sen sihteerin ohjeet vuodelta 1915.

Lahden osuusmeijerin hallituksen tiedote jäsenilleen syyskuussa 1910.

Keisarillisen Suomen Senaatin vahvistamat Lahden talonomistajien yhdistyksen säännöt 19.6.1907

Suunnitelma rautatien rakentamiseksi Loviisasta Vesijärven satamaan Lahteen

Suunnittelukomitean ehdotus rautatien rakentamiseksi Loviisasta Lahteen Vesijärven rantaan joulukuussa 1884

Lahden kaupungin valtuusmiesten vahvistamat säännöt ja maksut vesijohtoverkkoa varten 9.6.1911

Ratasuunnitelma rautatien rakentamiseksi Lahdesta Jyväskylään vuodelta 1912

Kannattavaisuuslaskelma Kangasalan ja Lahden välistä rautatietä varten = Räntäbilitetsberäkning för en järnväg emellan Kangasala och Lahti stationer

Eläintensuojeluyhdistyksen säännöt vuodelta 1890

Artikkeli Huittisten Kotiseutuyhdistyksen toimittamassa Huittisten Joulu-lehdessä vuodelta 2005
 
Koneluettavat metatiedot: