Aineisto

Rautatie Tampereelta Kangasalan kautta Lahteen

Dublin Core

Nimeke

Rautatie Tampereelta Kangasalan kautta Lahteen

Kuvaus

Kannattavaisuuslaskelma Kangasalan ja Lahden välistä rautatietä varten = Räntäbilitetsberäkning för en järnväg emellan Kangasala och Lahti stationer

Julkistamisajankohta

1913

Kieli

Formaatti

Teksti/PDF

Tiivistelmä

”Sen liikenteen arvioimiseksi, mikä Kangasalan asemalta Lahteen johdetusta radasta on odotettavissa, on liikenne jaettava kahteen luokkaan. Mitä kauttakulkuliikenteeseen tulee, niin selvenee alempana olevasta matkain yhdistelmästä, että rata tulee mainittavasti lyhentämään matkaa erinäisten asemien ja rataosien välillä maamme rautatieverkossa. Mitä tavaraliikenteeseen tulee, niin on sillekin käytetty samoja laskuperusteita kuin matkustajaliikenteelle ja sama rataosa otettu vertailun kohteeksi. Kuinka suureksi läpikulkevan tavaraliikenteen tulisi nousta, on jo aikaisemmin laskettu. Menojen suuruuden arvostelemiseksi on tarpeen verrata niitä kokonaismenoihin eri rataosilta valtion rautatieverkossa laskettuna ratakilometriä kohti. Rata tulisi kulkemaan vielä tiheämmin asuttujen ja varakkaitten seutujen läpi kuin Hämeenlinnan – Tampereen rataosa. Luulemme edelläolevain yleispiirteissä huomautettujen seikkain antavan riittävää tukea tämän uuden ratasuunnan julkiseen esittämiseen. Ne kunnat, joita Tampereen – Lahden rata läheisesti koskee, katsokoot, ettei hedelmä putoo väärään koppaan, ja rautatiekomitealtakin on tämä tulevaisuuden rata oikeutettu huomiota saamaan.”

Kokoelma

Viittaus

“Rautatie Tampereelta Kangasalan kautta Lahteen,” DIGI - Yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa, viitattu 26. tammikuuta 2022, https://digi.kirjastot.fi/items/show/3264.
 

Tiedostot

Rautatie Tampereelta.pdf