Aineistot (yhteensä 14)

  • Avainsanat: 1860-luku

Siekkilä. Keitele, Hamula. Talon pihapiirissä on kaksi yksinäisaittaa. Vanhimpaan aittarakennukseen on liitetty vuosiluvullinen 1863 lauta.

Pasala. Keitele, Tossavanlahti. Pihapiiriin kuuluu vuonna 1867 rakennettu yksinäisaitta, jota on käytetty vilja-aittana.

Mustinmäki. Keitele, Sulkavanjärvi. Vilja-aitta vuodelta 1869.

Mustinmäki. Keitele, Sulkavanjärvi. Vilja-aitan ovi.

Laitila. Keitele, Vuonamo. Tila on ns. kantatila. Päärakennuksen varhaisimmat osat ajoittuvat 1860-luvulle.

Kuvaelmia Suomen maakunnista, osa 3, sisältää tietoa 1800-luvun Karjalasta sekä kihlakunnista ja paikkakunnista.

Avainsanat: , ,

Kutsu opettaja Johan Magnus Alopaeuksen ja Nina Nathalia Nysténin vihkiäisiin.

Kutsu Carl Johan Cederbergin ja Anna Christina Watasen vihkiäisiin 1869.

Kutsu Aron Johan Rytkösen ja Natalia Wilhelmina Europaeuksen vihkiäisiin.

Kutsu Anna Parviaisen ja Joh. Wilh.  Åkerstedtin vihkiäisiin.

Kertoelma Kuopion läänin Maanviljelysseuran vaikutuksesta vuosina 1861—1886. Johtokunnan toimittama Seuran 26:teen maanviljelijäin ja vuosikokoukseen Strömdalin eli Juan tehtaalla Nilsiästä syyskuun 10 ja 11 pp. 1886.

Kutsu Wilhelmina Elisabeth Tawastin hautajaisiin.

Eläintiede Suomalaisille Alkeiskouluille on kuulunut Utran lainakirjaston kokoelmaan. Utra oli 1800-luvulla suuri teollisuusyhdyskunta, jossa oli muun muassa lasitehdas ja sahat. Utraan perustettiin tehtaanisäntien myötävaikutuksella koulu, kirjasto…

Avainsanat: , ,

 
Koneluettavat metatiedot: