Aineistot (yhteensä 4)

  • Avainsanat: Fatiojan kivisilta

2014
Fatiojan silta rakennettiin kivistä.

2014
Suuri Postitie kulki läpi Nousiaisten pitäjän aikoinaan, kuva Fatijoen kivisillan kohdalta.
 
Koneluettavat metatiedot: