Aineistot (yhteensä 5)

  • Avainsanat: Fatiojan silta

1988
Suuri Postitie kulki aikoinaan siltaa pitkin.

2014, 2014, 2014, 2014
Fatiojan silta rakennettiin kivistä.

2014
Suuri Postitie kulki läpi Nousiaisten pitäjän aikoinaan, kuva Fatijoen kivisillan kohdalta.
 
Koneluettavat metatiedot: