Aineistot (yhteensä 5)

  • Avainsanat: Fatiojan silta

2014
Suuri Postitie kulki läpi Nousiaisten pitäjän aikoinaan, kuva Fatijoen kivisillan kohdalta.

2014, 2014, 2014, 2014
Fatiojan silta rakennettiin kivistä.

1988
Suuri Postitie kulki aikoinaan siltaa pitkin.
 
Koneluettavat metatiedot: