Aineistot (yhteensä 4)

  • Avainsanat: kivisilta

1988
Suuri Postitie kulki aikoinaan siltaa pitkin.

2014, 2014, 2014, 2014
Fatiojan silta rakennettiin kivistä.

2016
Nummen silta ylittää Hirvijoen Maskuntien alussa. Hirvijoen Nummen kohdalla ylittävä 1900-luvun alkuvuosina valmistunut kivisilta. Joen pehmeät savipenkat vaikeuttivat tuntuvasti sillan rakentamista, mutta urakoitsijana toiminut Palon Longin…
 
Koneluettavat metatiedot: