Aineistot (yhteensä 3)

  • Avainsanat: ohjesäännöt

Määräyksiä ja ohjeita koskien Kajaanin kaupungin sähköverkkoa ja sen asentamista vuodelta 1911.

Pukkilan Lainakirjaston ohjesääntö, jossa muun muassa sanotaan (kolmas pykälä): "Samalle henkilölle annetaan yksi teos kerrassaan paitsi poikkeus tiloissa kun kirjastonhoitaja tarpeelliseksi näkee pitkän matkan y.m. tähten lainata useamman mutta ei…
 
Koneluettavat metatiedot: