Aineisto

Viktor Lönnbohmin työtodistus 30.4.1891

Dublin Core

Tekijä

Nimeke

Viktor Lönnbohmin työtodistus 30.4.1891

Kuvaus

Kopio Viktor Lönnbohmin työtodistuksesta.

Luontiajankohta

30.4.1891

Teksti Item Type Metadata

Teksti

Afskrift.

Helsingfors stads Vattenledningskontor.
Helsingfors den 30 April 1891.

Intyg.

Byggmästaren Viktor Lönnbohm har ifrån den 10 April 1890 till den 1 December samma år varit anstäld i och för öfvervakandet af särskilda gräfnings-, sprängnings- och fylningsarbeten för nedlägningen af omkring en verst vattenledningsrör af 18'' diameter, äfvensom ledt särskilda remontarbeten af vattenrännor, bassiner m. m. vid vattenverket i Gammelstaden. Härunder har Lönnbohm jemte ett i allo hedrande uppförande ådagalagt synnerlig energi och kunnighet vid arbetsledningen äfvensom förmåga att öfvervaka en stor arbetspersonal, hvilket det är mig en pligt och ett nöje att härmed erkänna. Som ofvan.

C. Hausen

(Sigill).

Afskriften i enlighet med originalet intyga:

Viittaus

Hausen, C., “Viktor Lönnbohmin työtodistus 30.4.1891,” DIGI - Yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa, viitattu 7. maaliskuuta 2021, https://digi.kirjastot.fi/items/show/122082.
 

Tiedostot

30.4.1891 kopio.pdf