Aineistot (yhteensä 62)

  • Avainsanat: rakentaminen

Keiteleen teollisuusalueelle nousee parhaillaan kaksi asuntolaa lähinnä Bluemanin kurssilaisia varten. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 11.10.1973.

Raudoitushommissa vasemmalta Eero Rahikainen, Veikko Pulkkinen, Aarne Kähärä ja Onni Dianoff. Automaattikeskuksen pitäisi olla valmiina 12.2.1979. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 28.9.1978.

Kerrostalojen rakentaminen alkaa lähiaikoina vasemmalla puolella oleville pelloille. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 7.10.1971.

Hanna Nuutinen o.s. Utriainen töissä rakennuksella lajittelemassa tiiliä. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 30.7.1965.

Harju-Suksen rakentaminen. Vasemmalla rakennusmestarit Eino Korhonen ja Sulo Ylöstalo sekä kirvesmiehet Kauko Huuskonen ja Raimo Ruotsalainen. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 22.7.1971.

Harju-Suksen tontti. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 22.7.1971.

Keiteleen hormihallin lattiavalun pohjustus käynnissä. Hallin runko on jo pystyssä. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 25.5.1978.

Jätevesipumppaamon ensimmäinen laajennusvaihe on käynnistynyt. Vasemmalta Vesiura Oy:n rakennusmestari Markku Intke, Kauko Ollikainen ja Niilo Saastamoinen. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 3.11.1977.

Joensuun kaupungin rakennussäännön vuodelta 1917 on Keisarillinen Suomen Senaatti vahvistanut 15.9.1916. Se sisältää määräyksiä koskien rakennuksia, rakentamista, tonttia ja puhtaanapitoa Joensuussa. Rakennussäännöt sisältävät seitsemän lukua ja 118…

Kasvihuoneen rakentaminen Rauhanmäelle. Tapio ja Ahti Kauppinen naulauspuuhissa. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 9.7.1965

Keiteleen keski- ja kansalaiskoulun rakentaminen 1969.

Keiteleen keskikoulun rakennusurakkaa allekirjoitetaan. Pöydän päässä kunnanhallituksen puheenjohtaja Aarne Saastamoinen ja hänestä vasemmalla urakoitsijan edustaja johtaja Eino Leskinen sekä oikealla suunnittelijan edustaja Toivo Bruun. Hänen…

Keiteleen kunnallisen keskikoulun ja kansalaiskoulun rakentaminen 1969.

Keiteleen Liikekeskus Oy:n työmaalla aloitettiin perustusten valu. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 5.12.1974.

Keiteleen liikerakennuksen rakentaminen 1975. Keskellä liikennetarkastaja Ahti Leino, postinhoitaja Kaija Väisänen, toimitusjohtaja Mikko Kinnunen sekä vasemmalla Anja Kinnunen ja postiautonkuljettaja Aimo Timonen. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa …

Valmistumassa olevaan postin huoneistoon tutustuivat liikennetarkastaja Ahti Lehto (kesk.), postinhoitaja Kaija Väisänen, toimitusjohtaja Mikko Kinnunen sekä vasemmalla Anja Kinnunen ja postiautokuljettaja Aimo Timonen. Uusi liiketalo sisältää…

Keiteleen osuuskassan harjannostajaiskahvit. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 1.10.1965.

Keiteleen osuuskassan rakentaminen. Rakennusmiehet ruokatauolla. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 8.10.1965.

Keiteleen Osuuskassan rakentamista 26.7.1965.

Keskikoulun rakennustyömaalla paloi suojapeite. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 31.1.1969.

Yrjö Malinen vasemmalla ja Eero Rahikainen työskentelevät koulun rakennustyömaalla. Pielaveden ja Keiteleen sanomissa 20.12.1968.

Keiteleen kunnallisen keski- ja kansalaiskoulun harjannostajaisjuhlat osuuskassan kerhohuoneessa. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 25.4.1969.

Keiteleen kunnallisen keskikoulun ja kansalaiskoulun rakentaminen on edistynyt niin että 18.4 pidetään harjannostajaistilaisuudet. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 11.4.1969.

Asko Perttilän ottamia kuvia Naarkosken sillasta rakennusvaiheessa. Silta valmistui vuonna 1985.
Alimmaisessa kuvassa on n. 1940-luvulla tehty, nykyään purettu turbiinikaappi.

Naarkosken sillan vihkiäisissä vuonna 1985.
Ensimmäisessä kuvassa nauhaa ovat leikkaamassa Esko Pekkarinen (vas.), kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eino Saarikko, liikenneministeri Matti Luttinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Yrjö Siltala ja Tie-…

Keiteleelle rakennetaan monia omakotitaloja. Kaivinkone kauhoo tässä pohjaa aluepäällikkö Mikko Kinnusen rakennukselle. Toimitusta seuraa Akseli Nousiainen. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 27.6.1969.

Kirkonkylässä rakennetaan. Tässä työnjohtaja Ilmari Saastamoisen talorakennus kirkonkylässä. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 8.6.1972.

Osuuskauppa Nilakan huoltoaseman harjannostajaiset. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 12.2.1965.

Pekanahon navetan tekoa 1920-luvun loppupuolella. Kuva Anna Kauhanen.

Tässä tehdään Aate Aholan talon perustuksia.

Puhelinkeskusrakennuksen rakentamista. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 29.7.1971.

Keiteleen ensimmäisen osakekerrostalon Puustellin harja nostettiin. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 3.9.1970.

Keisarillisen senaatin 28. 5. 1875 vahvistama Joensuun kaupungin rakennussääntö koskee rakentamista, rakennuksia, katuja ja tontteja Joensuussa. Säännöt on julkaistu myös ruotsiksi.

Rauhanmäen maisemia. Vasemmalle kohoamassa seuratalon edustalle Kari Konttisen omakotitalo ja Esko Toivasen omakotitalo. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 29.7.1971.

Rauhanmäellä oleva rivitalo on ehtinyt harjakorkeuteen. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 16.9.1971.

Laulainen & Saastamoinen rivitalo harjannosto vaiheessa. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 6.6.1974.

Kiinteistö Oy Nilakanharjun rivitalon harjannostajaiset. Vasemmalta Aarne Saastamoinen, Tuomas Kokoi, H. Vesterinen, Raimo Laulainen, Pekka Saastamoinen ja Kari Kortevaara. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 15.4.1976.

Sairaalan harjannostajaiset 1988. Kuva Seppo Heikkilä.

Sairaalan harjannostajaiset 1988. Kuva Seppo Heikkilä.

Pentti Nuutinen, Heikki Töntsi ja Pauli Vartiainen raudoituspuuhissa seurakuntatalon työmaalla. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 10.8.1972.

Sortavalan rakennussääntö, jonka Keisarillisen Suomen senaatti on vahvistanut 5.10.1911 ja sisäasiainministeriö vahvistanut muutokset 6.2.1920 ja 25.1.1922.

Ensimmäisessä kuvassa Merja Laine istuu Syvänojan vanhalla sillalla. Seuraavissa kahdessa kuvassa rakennetaan uutta siltaa.
Neljännessä kuvassa vanha silta näkyy vasemmalla taustalla.
Viidennessä kuvassa pioneerit korjaavat siltaa n. vuonna 1995.…

Repolan tilalla, nykyisen Vahteristontien varrella, talon pystytystä. Talo on siirretty Pukkilan vanhalta kirkolta. Serafiina ja Nikanor Oksa perheineen asettui taloon 1920-luvulla.

Eino Perttilä esittelee Kanteleen Osuusmeijerin rakentamisessa käytettyä tiilenkantotelinettä.

Tossavanlahden Pienviljelijäyhdistyksen talon rakennushanke aloitettiin kevättalvella 1937. Kuvassa Nikolai Paananen ja Arttu Laukkanen tuovat Tähti-hevosella ensimmäisiä tukkeja sahauspaikalle. Kuva Matti Laukkanen.
 
Koneluettavat metatiedot: