Aineistot (yhteensä 5205)

  • Kieli on tarkasti "fi"

Lahden kaupungin valtuusmiesten kokouksessa 20.7.1906 hyväksytyt kansakoulun ohjesäännöt.

Suunnitelma rautatien rakentamiseksi Loviisasta Vesijärven satamaan Lahteen

Hollolan kunnan historiaa 1900-luvun alkupuolelle asti

Ohjeita ja sääntöjä kirjastonhoitajalle

Lahden teurastamossa tapahtuneeseen lihan laadun tarkastukseen liittyviä sääntöjä ja ohjeita

Teurastamon toimintaan liittyviä sääntöjä sen johtamisesta teuraseläinten ja lihan käsittelyyn

Häämenojen kuvausta 1800-luvun loppupuolelta.

Heinolan alueen murretutkimus 1890-luvulta.

Kotiteollisuusyhdistyksen toimintakertomus

Kotiteollisuusyhdistyksen toimintakertomus

Itä-Hämeen maalaisseuran toimintakertomus

Lahden kaupungin kansakoulun säännöt, jotka hyväksyttiin 9.6.1914

Lahden kaupunginkirjaston lyhyt esittely ja kirjaston lainaussäännöt vuodelta 1946.

Ohjesääntöjä rahatoimelle vuodelta 1907

Ohjesäännöt rahatoimelle vuodelta 1914

Lahden osuusmeijerin hallituksen tiedote jäsenilleen syyskuussa 1910.

Lahden kaupunginvaltuuston ja sen sihteerin ohjeet vuodelta 1915.

Keisarillisen Suomen Senaatin vahvistamat Lahden talonomistajien yhdistyksen säännöt 19.6.1907

Suunnittelukomitean ehdotus rautatien rakentamiseksi Loviisasta Lahteen Vesijärven rantaan joulukuussa 1884

Lahden pormestari Otto Lyytikäisen alustus Suomen kaupunkien talonomistajien yhdistysten vuosikokouksessa Lahdessa 13.5.1911

Lahden kaupungin valtuusmiesten vahvistamat säännöt ja maksut vesijohtoverkkoa varten 9.6.1911

Säännöt Hollolassa järjestetylle köyhäinhuollolle vuodelta 1893

Hämeen museon opas vuodelta 1907

Sosiaalidemokraattisen työväen sanomalehden Itä-Hämeen Raivaajan juhlanumero.

Kannattavaisuuslaskelma Kangasalan ja Lahden välistä rautatietä varten = Räntäbilitetsberäkning för en järnväg emellan Kangasala och Lahti stationer

Ratasuunnitelma rautatien rakentamiseksi Lahdesta Jyväskylään vuodelta 1912

Eläintensuojeluyhdistyksen säännöt vuodelta 1890
 
Koneluettavat metatiedot: