Aineistot (yhteensä 63)

  • Aihe on tarkasti "opettajat"

1951
Lisiä Uudenkaupungin historiaan 23

Avainsanat:

Ala-asteen opettajia 1981. Edessä vasemmalta Terttu Männistö, Vieno Koskala ja Asko Järvinen (johtajaopettaja). Takana vasemmalta Tenho Raatikainen, Ulla Kahisalo, Anna-Liisa Sauhke ja Helka Oittinen.

Aleksanteri Rahikainen perheineen 1907.

1920
G. Enwaldin kokoama lista Kajaanin koulun entisistä opettajista (n. 1812-1918) ja joidenkin entisten oppilaiden myöhemmistä elämänvaiheista (1848-1875).

Nimiluettelo:
Aejmelaeus, Carl Emil
-,,- Edvin
-,,- Frans Alfred
-,,- Gustaf…

Ylhäällä oikealla käsityönopettaja Eine Kerkkonen.

Iivo Härkönen (25.8.1882 Suistamo - 28.8.1941 Helsinki) oli kirjailija, opettaja ja karjalaisen kansanperinteen kerääjä. Hän valmistui kansakoulunopettajaksi Sortavalan seminaarista, ja toimi opettajana Suistamolla, Salmissa ja Helsingissä. Vuodesta…

Avainsanat:

Renkoon päätettiin vuonna 1880 pitkän kädenväännön jälkeen perustaa kansakoulu. Talollinen David Rekola Uudestakylästä antoi koululle Haapamäki-nimisen tontin, kunhan saisi vastaisuudessa vapauden koulun kuluista. Puutavara saatiin talollisilta…

1879
Anders Emil (Antti) Favén (1841–1913) oli Hämeenlinnan normaalilyseon ja lyseon historian ja maantieteen opettaja, joka toimi myös lyseon rehtorina ja kansakoulujen tarkastajana. Favén oli myös Hämeen Sanomien alkuperäinen nimimerkki Antti. Hänen…

1912
Professori, valtioneuvos Eliel Aspelin-Haapkylä (1847–1917) osti vuonna 1893 Heinun kylästä Ranta-Vihtilän maatilan, jolle hän antoi nimeksi Rauhalahti. Professori lupasi jo vuonna 1897 lahjoittaa kunnalle tontin ja 5000 markkaa rahaa, jos kunta…

Kirja käsittelee Juuan kunnan kansakoululaitosta, sen 50-vuotista historiaa.

Avainsanat: ,

1913
Jaakko Gummeruksen artikkeli Kyläkirjaston kuvalehdessä. Alkuperäisjulkaisu Kyläkirjaston kuvalehti : A-sarja 1913, N:o 6, Jyväskylässä : K. J. Gummerus Osakeyhtiö, 1913

1934
Vuoden 1872 toukokuussa myönsi Suomen valtio Kajaanin kaupungin ensimmäiselle kansakoululle 1 000 markan vuotuisen valtionavun. Saman vuoden kesäkuussa vahvistettiin ohjesääntö kaupungin ensimmäiselle kansakoululle. Kansakoulua varten kaupunki osti…

Keiteleen opettajayhdistyksen toimesta pidettiin Kalevalajuhla kirkonkylän kansakoulussa. Kuvassa opettajien nokkahuilutrio esiintyy. Vasemmalta Bertta Harjula(?) Aila Kervinen ja Oili Leinonen. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 4.3.1966.

1700-luvulla oli lasten kansanopetus aluksi seurakuntien vastuulla. Vuoden 1762 kuninkaan päätöksellä lukkarit tai pitäjän koulumestarit velvoitettiin opettamaan lapsia. Myös koulutaloja alettiin rakentaa. Koulumestarit olivat entisajan alkeiskoulun…

1951
Oppitunnilla 8 emäntäkoululaista ja 6 neuvojakurssilaista, opettajana Katri Jätyri.

Vasemmalla vuodesta 1961 Keiteleen opettajayhdistyksen puheenjohtaja Tenho Raatikainen ja oikealla yhdistyksen sihteeri Arvo Jalkanen. Lokakuu 1966.

Keiteleen opettajia kokouksessa.

Avainsanat: , ,

Oikealla Veikko Konttinen matematiikan lehtori, Seppo Heikkilä biologian lehtori, Arto (Saarelasta) opetti poikien liikuntaa. Neljäs myös opettajana Keiteleellä. Ala-asteen liikuntasali.

Avainsanat: , ,

Yläasteen opettajat 14.10.1981. Edessä vasemmalta rehtori Salme Jalovaara, Arvo Jalkanen ja Anna-Liisa Huttunen. Takana vasemmalta Laura Nuutinen, Tyyne Tikka, Anna-Maija Mäkelä, Seppo Heikkilä, Jouko Tolonen ja Seija Lipponen. Muut opettajat ovat…

1940-luvulla Keiteleellä toimi keskikoulun kannatusyhdistyksen puuhaama keskikoulu. Kieltenopettajana oli mm. eversti Aug. Kuistio. Kuvassa vasemmalta tri. Veikko Kolehmainen, rva Viola Kuistio, rva Anna Kolehmainen, eversti Kuistio ja perheen poika…

1. ja 2. luokat koulun pihamaalla syksyllä 1947, taustalla silloisen majatalon käymälä. Edessä vasemmalta Toini Jalkanen, Seija Ilola, Laitinen, Maija Kyröläinen, Koskinen, Salme Saastamoinen, ?, Aino Strandman, Tolonen ja Arvi Aliranta. Takana…

Kirkonkylän koulun keittiöihmisisä: Oikealla talousopettaja Anna-Liisa Sauhke sekä keittiötyöntekijät Ritva Tikkanen, Eeva Tossavainen ja Sohvi Saastamoinen 14.10.1981.

Kutsu opettaja Edvard Olinin ja Alexandra Walldénin vihkiäisiin.

1889
Novelli kertoo maisteri Alasesta ja hänen opettamastaan koululuokasta, jonka oppilaat heittäytyvät kurittomiksi juuri ennen laskiaista ja joutuvat arestiin.

Opettaja O.J. Braxen, kirjastonhoitajana Iisalmen kaupunginkirjastossa vuosina 1878 - 1908.

Avainsanat: ,

Jns:n seutukirjastolle on päätynyt aineistoa Emilia Hällströmiin (1860—1941) liittyen. Oheinen onnittelukirje on löytynyt Emilialle kuuluneen kirjan välistä. Ei ole täyttä varmuutta, onko se nimenomaan Emilialle osoitettu. Emilia oli yksi…

Avainsanat: , ,

Opettaja Asko Järvinen on laatinut Sulkavanjärven koulun historiikin 1895-1970. Pielaveden ja Keiteleen Sanomissa 3.9.1970.

Viinikkalan koulun pitkäaikaisin opettaja Fanny Dagmar Iscanius (o.s. Lind, myöhemmin Ilkama). 1920-luku(?) Alkuperäinen kuva Marja Rovamo.

Avainsanat: , ,

Torpinkylän kansakoulun oppilaita. Oppilaista on tunnistettu Irja Jäppinen (Heikkilä), toinen rivi alhaalta vasen. Oikealla on opettaja Ivar Salmi. Salmi valittiin Torpin koulun opettajaksi elokuussa 1903. Eläkkeelle hän siirtyi vuonna 1933. Martti…

2014-12-1
Riitta Junttila teki pitkän työuran Ivalon ala-asteella alkuopetuksessa. Koulumaailmassa rajat ovat tärkeitä ja se, että kaikki opettajat noudattavat yhteisiä pelisääntöjä. Rehtorin tuki ja esimiestaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä tulokselliselle…

Opettajat 1974-1975. Takarivi vasemmalta Seppo Heikkilä, Veikko Konttinen, Matti Tolonen, Riitta Virtanen, Lea Huhta, Kaarina Saastamoinen, Arvo Jalkanen ja Väinö Jokinen. Alarivissä vasemmalta Lea Metso, Kaija Kärkkäinen, Pentti Nykänen, Marja-Sisko…

Opettajia. Vasemmalta: Rauha Kujala, Aili Laukkanen, nimi ei tiedossa, Meeri Vesterinen, Edit Kahelin, Oili Leinonen, Aila Kervinen, Aune Sederholm ja nimi ei tiedossa. Vuosiluku ei tiedossa.

Avainsanat: , ,

Koulun opettajia: Frede Kumpulainen, Juho Kukko ja hänen morsiamensa Hilma Kukko.

Kirkonkylän koulu kunnantoimiston takana, jossa oli kaksi luokkaa. Vasemmalta: Bertta Harjula, Aili Laukkanen, Lasse Laukkanen ja Silja Toroi. 1949 loppua tai 1950 alkua.

Avainsanat: , ,

1943
Toisessa rivissä viides oikealta rehtori Elsa Eräpalo.

Toisen rivin keskellä opiston johtaja Fanny Syrjänne (valkohiuksinen, kädet ristikkäin), hänen vasemmalla puolellaan Eine Kukkonen ja oikealla puolellaan Elinen Vuorio ja Edit Kotioja.

1949
Toisessa rivissä toinen vasemmalta lastenhoidonopettaja Marja Sive, talousopettaja Toini Linturi sylissään Liisa Eräpalo, puutarhaopettaja Elisa Vuorio, Johtaja Elsa Eräpalo, kodinhoidonopettaja Aune Grönqvist, talousopettaja Helmi Autio,…
 
Koneluettavat metatiedot: