Aineistoesittely

Annikki Wiirilinnan artikkelit

Annikki Wiirilinna o.s. Tilvis (1921-2013) oli kokkolalainen toimittaja. Hänen ensimmäinen lehtiartikkelinsa Hylkeen pyyntiä Pohjanlahdella julkaistiin HS:n viikkoliitteessä kevättalvella 1941. Pääasiallisen työnsä lehtimiehenä Wiirilinna teki Keskipohjanmaa-lehdessä 1948-1978. 

Annikki Wiirilinnan artikkelit on julkaistu Keskipohjanmaa ja Kokkola -lehdissä vuosina 1960 - 1991. Joukossa on muutama Österbottningenissa, Ilkassa ja Keskisuomalaisessa ilmestynyt artikkeli. Dokumentit sisältävät lehtiartikkelin tekstin ilman lehtikuvia ja piirroksia. Kuvatekstit ovat artikkelien lopussa.

Annikki Wiirilinnasta Kirjasammossa

Annikki Wiirilinnasta kirjoitetut lehtiartikkelit

Annikki - legenda jo eläessään, raijamarjatta, Vappu-Ankka 1975
Annikki Wiirilinna - toimittaja, Aarne E. Alanko, Keskipohjanmaa 10.1.1980
Karleby inlöste Smedens stuga, Yrsa Slotte, Vasabladet 21.1.1981
Annos Kokkolan arkihistoriaa, Keskipohjanmaa 24.2.1986
Teatteria vaalittu sitkeästi Kokkolassa, Raija Pelttari, 24.9.1986
Karleby bland de äldsta teaterstäderna, Sonja Saxén, Österbottningen 24.9.1986
Det började som skämt i jultidning, Yrsa Slotte, Vasabladet 1.11.1989
Annikin Aarreaitta, Hannes Tiira
Teatteri kuuluu Kokkolaan, 1986
Annikki Wiirilinnalle K-P:n Kulttuurirahastosta 2000 mk, Jutta
Annikki Wiirilinna - Legenda jo eläessään, Raija Pelttari, Naisten ääni -verkkosivu

Annikki Wiirilinnas tidningsartiklar

Annikki Wiirilinna f. Tilvis (1921-2013) var en journalist från Karleby. Hennes första tidningsartikel Hylkeen pyyntiä Pohjanlahdella publicerades i veckobilagan till HS vårvintern 1941. Sitt huvudsakliga arbete som journalist utförde Wiirilinna på tidningen Keskipohjanmaa 1948-1978.

De flesta av Annikki Wiirilinnas tidningsartiklar har publicerats i tidningarna Keskipohjanmaa och Kokkola under åren 1960 - 1991. Dessutom finns det några artiklar, som har publicerats i Österbottningen, Ilkka och Keskisuomalainen. Dokumenten innehåller tidningsartikelns text utan pressfotografier och teckningar. I slutet av artiklarna finns bildtexten.

Om Annikki Wiirilinna i Boksampo (på finska)

Tidningsartiklar om Annikki Wiirilinna

Annikki - legenda jo eläessään, raijamarjatta, Vappu-Ankka 1975
Annikki Wiirilinna - toimittaja, Aarne E. Alanko, Keskipohjanmaa 10.1.1980
Karleby inlöste Smedens stuga, Yrsa Slotte, Vasabladet 21.1.1981
Annos Kokkolan arkihistoriaa, Keskipohjanmaa 24.2.1986
Teatteria vaalittu sitkeästi Kokkolassa, Raija Pelttari, 24.9.1986
Karleby bland de äldsta teaterstäderna, Sonja Saxén, Österbottningen 24.9.1986
Det började som skämt i jultidning, Yrsa Slotte, Vasabladet 1.11.1989
Annikin Aarreaitta, Hannes Tiira
Teatteri kuuluu Kokkolaan, 1986
Annikki Wiirilinnalle K-P:n Kulttuurirahastosta 2000 mk, Jutta
Annikki Wiirilinna - Legenda jo eläessään, Raija Pelttari, Naisten ääni -webbsidan

Tekijätiedot: Kokkolan kaupunginkirjasto - Karleby stadsbibliotek